Uncategorized

Daras Rohani Khazain Nombor 16

Hazrat Maseeh Mau’ud alaihis salam bersabda:-

“Atas hamba yang lemah ini dizahirkan dalam sebuah rukya tentang makna matahari terbit dari sebelah Barat, iaitu negara-negara Barat yang sejak dahulu lagi hidup dalam kegelapan, kekafiran dan kesesatan, mereka akan disinari dengan cahaya kebenaran dan mereka akan mendapat bahagian daripada Islam. Dan saya telah melihat bahawa saya berdiri di atas mimbar di sebuah bandar London dan dalam bahasa Inggeris saya menyampaikan ceramah tentang kebenaran Islam dengan penuh semangat. Selepas itu saya banyak menangkap burung-burung yang duduk di atas pepohonan, dan warna mereka ialah putih, mungkin sama seperti merpati. Jadi, saya memberikan ta’birnya bahawa jika bukan saya, pasti tulisan-tulisan saya yang akan sampai kepada mereka. Dan banyak orang-orang Inggeris yang akan mendapatkan kebenaran. Sebenarnya, sehingga hari ini berkenaan dengan negara-negara Barat sangat kurang diberikan kefahaman akan kebenaran ini, seolah-olah Allah Ta’ala memberikan pengetahuan agama ini hanya kepada orang-orang Asia sahaja dan pengetahuan tentang keduniaan diberikan sepenuhnya kepada orang Eropah dan Amerika. Nabi-nabi juga sejak dari awal sehingga akhir kebanyakan mereka di bahagian Asia dan kesempurnaan wali-wali diberikan kepada mereka. Sekarang ini Tuhan berkehendak memberikan pandangan rahmat-Nya ke atas orang-orang ini.”
(Izalah Auham, Rohani Khazain Jilid 3, Halaman 376,377)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *