Uncategorized

Daras Rohani Khazain Nombor 17

Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam bersabda:-
“Nasihat untuk saudara-saudara yang masuk bai’at dalam jemaat ini,
Wahai saudara-saudaraku yang masuk bai’at dalam jemaatku! Semoga Tuhan memberi taufik kepada saya dan kamu akan semua perkara yang Dia redhai. Hari ini kamu masih sedikit dan dipandang hina, dan ada juga musibat yang menimpa kamu sesuai dengan sunnatullah sejak dahulu lagi. Mungkin ada usaha dari setiap penjuru untuk menghapuskan dan menghinakan kamu. Dan banyak ucapan-ucapan yang terpaksa kamu dengari. Dan semua mereka yang menyusahkan kamu sama ada dengan lidah atau tangan, mereka beranggapan telah menolong Islam. Dan kamu juga akan menghadapi musibat dari langit supaya kamu diuji dari pelbagai sudut.
Jadi, dengarkanlah waktu ini bahawa jalan kejayaan dan kemenangan kamu bukanlah kamu menggunakan mantiq yang kosong atau kamu menjawab penghinaan musuh dengan penghinaan dari kamu, atau kamu menjawab caci maki dengan caci makian juga. Ini kerana, jika kamu telah menggunakan jalan ini maka hati kamu akan menjadi keras, dan yang ada pada kamu hanyalah ucapan-ucapan yang boleh mengundang kebencian Tuhan dan memandang kamu dengan pandangan jijik. Jadi, jangan berbuat seperti itu sehingga kamu mengumpul dua jenis laknat iaitu satu dari manusia dan satu lagi dari Tuhan.”
(Izalah Auham, Rohani Khazain Jilid 3, halaman 546,547)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *