Uncategorized

Daras Rohani Khazain Nombor 6

Hazrat Maseeh Mau’ud alaihis salam bersabda:-

“Demikian juga orang yang begitu yakin akan kekuatan yang dia miliki dan tidak cenderung untuk berdoa, itu juga termasuk dalam takbur. Ini kerana dia tidak mengenali sumber segala kekuatan, malah menganggap dirinya ada kelebihan.

Jadi, wahai saudaraku! Ingatlah semua perkara ini, jangan sampai kamu termasuk dalam kategori takbur dari suatu segi apa pun di pandangan Tuhan, dan kamu sendiri tidak menyedarinya.

Orang yang membetulkan kesalahan sebutan seseorang dengan perasaan takbur, dia telah bersikap takbur. Seseorang yang tidak mendengar dengan serius ucapan saudaranya dan memalingkan mukanya, dia juga telah bersikap takbur. Seorang miskin yang duduk berdekatan saudaranya, lalu saudaranya tidak merasa senang, orang itu juga telah bersikap takbur. Orang yang memandang rendah dan mempersendakan saudaranya yang berdoa, dia juga telah bersikap takbur. Orang yang tidak mematuhi bersungguh-sungguh segala perintah utusan Allah, dia juga telah bersikap takbur. Orang yang tidak mendengar dengan serius ucapan para utusan Allah dan tidak membaca tulisan mereka dengan bersungguh-sungguh, dia juga telah bersikap takbur.

Jadi, berusahalah supaya jangan ada satu bahagian pun dari takbur wujud dalam diri kita agar kita tidak terjerumus ke arah kehancuran. Dan juga supaya kaum keluarga kita selamat. Tunduklah kepada Allah dan sekiranya ada sesuatu di dunia ini yang perlu dicintai oleh seorang insan, maka berikanlah kecintaan itu hanya kepada Allah, dan jika di dunia ini ada sesuatu yang perlu ditakuti oleh seorang insan, maka takutlah hanya kepada Allah. Sucikanlah hatimu, bersihkan iradah atau niatmu, jalanilah kehidupan miskin supaya kamu dikasihi.”

(Nuzul Maseeh, Rohani Khazain Jilid 18, halaman 403)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *