Uncategorized

Daras Rohani Khazain Nombor 8

Hazrat Maseeh Mau’ud alaihis salam bersabda:-

Jangan merasa cukup dengan berkata “kami secara zahirnya telah bai’at”. Bai’at secara zahir itu belum memberi erti apa-apa. Tuhan melihat kepada hati kamu dan Dia akan menuntut kamu sesuai dengan keadaan hati kamu. Perhatikanlah, dengan mengatakan hal ini aku menunaikan kewajipan tabligh, bahwa dosa itu merupakan racun, janganlah memakan racun itu. Keingkaran terhadap Tuhan adalah suatu kematian yang kotor, maka hindarilah. Berdoalah agar kamu mendapat kekuatan. Barangsiapa yang ketika berdoa tidak meyakini bahawa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, sebaliknya menganggap Allah hanya sekadar berjanji, ia bukan dari golongan Jemaatku.

Barangsiapa yang tidak meninggalkan dusta dan penipuan, dia bukan dari jemaatku. Barangsiapa yang terjerat dalam ketamakan terhadap dunia dan sama sekali tidak mengarahkan pandangannya ke arah Akhirat, dia bukan dari golongan Jemaatku. Barangsiapa yang tidak bersungguh-sungguh mengutamakan agama di atas dunia, dia bukan dari golongan Jemaatku. Barangsiapa yang benar-benar tidak bertaubat dari setiap keburukan dan dari setiap perbuatan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, memandang dengan pandangan berahi, khianat, memberi dan menerima rasuah, dan dari setiap perbuatan yang tidak halal, dia bukan dari golongan Jemaatku.

Barangsiapa yang mendirikan solat lima waktu dengan tidak teratur, dia bukan dari golongan Jemaatku. Barangsiapa yang tidak tetap dalam memanjatkan doa dan tidak mengenang Tuhan dengan kerendahan hati, dia bukan dari golongan Jemaatku. Barangsiapa yang tidak meninggalkan persahabatan buruk yang memberi pengaruh tidak baik kepadanya, dia bukan dari golongan Jemaatku. Barangsiapa yang tidak menghormati ibu bapanya, dan tidak mentaati mereka dalam segala perkara kebaikan yang tidak bertentangan dengan Qur’an Syarif, dan lalai dalam mengkhidmati mereka, dia bukan dari golongan Jemaatku.

(Kisyti Nuh, Rohani Khazain Jilid 19, halaman 12,13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *