Uncategorized

Ketaatan Dan Kecintaan Kepada Khilafat


CERAMAH
Jalsah Salanah Ke-2
Utara Semenanjung Malaysia
Jemaat Ahmadiyah Muslim Malaysia
2-3 November 2013
>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<
Ketaatan Dan Kecintaan Kepada Khilafat
Tasyahud, Ta’awudz, Surah Al-Fatihah & Surah An-Nuur ayat 54-57)
Terjemahan ayat ini ialah:-
Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah mereka, bahawa jika engkau perintahkan kepada mereka, nescaya mereka akan keluar segera. Katakanlah, “Janganlah bersumpah; apa yang dituntut dari kamu adalah taat kepada yang benar. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Katakanlah, “Taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul.” Maka jika kamu berpaling, maka ia bertanggungjawab tentang apa yang dibebankan kepadanya, dan kamu bertanggungjawab tentang apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, kamu akan mendapat petunjuk. Dan tidaklah kewajipan Rasul melainkan menyampaikan secara jelas.
Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal soleh, bahawa Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka, dan Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka, yang telah Dia redhai bagi mereka; dan niscaya Dia akan menggantikan mereka sesudah ketakutan mereka dengan keamanan. Mereka akan menyembah Aku, dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Aku. Dan barangsiapa ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang yang durhaka.
Dan dirikanlah solat, dan bayarlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu mendapat rahmat.
Apabila kita berbicara mengenai khilafat pada zaman ini, maka kita akan banyak berbicara tentang khilafat Ahmadiyah. Namun tidak bermakna bahawa khilafat Rasyidin tidak perlu kita bahaskan, tetapi disebabkan masa yang terhad, maka pada waktu ini saya akan sampaikan tanggungjawab kita semua sebagai seorang Ahmadi dalam mentaati dan mencintai Khilafat Ahmadiyah.
Ketaatan dan kecintaan kepada Khilafat merupakan satu perkara asas dalam menjadi seorang Ahmadi yang hakiki. Namun, ia bukanlah satu tajuk yang semudah itu untuk kita fahami dan menghayatinya. Ada orang yang taat kepada khilafat tetapi tidak cinta kepada khilafat, ada orang mengungkapkan di mulutnya bahawa dia benar-benar mencintai khilafat tetapi pengamalannya tidak menunjukkan ketaatan kepada khilafat. Sebab itu, kenapa kita ditekankan untuk memegang sepenuhnya konsep keitaatan kepada khilafat dan seiring dengan itu kita menunjukkan dengan cara yang sebenarnya bahawa kita mencintai khilafat.
Ayat yang telah saya tilawatkan tadi, daripadanya ada satu ayat sebagaimana yang kita semua ketahui dan telah dengar terjemahannya dipanggil sebagai ayat istikhlaf yakni, ia mengandungi janji Allah Ta’ala kepada orang-orang mukmin tentang khilafat. Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam telah menjelaskan ayat ini dalam buku-buku beliau. Penjelasan dibuat dengan pelbagai cara.
Dalam ayat-ayat ini, ia merupakan seruan amalan yang sempurna untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan juga yang bai’at kepada khulafa. Dan perkara pertama dan yang paling asas dijelaskan ialah apa yang dimaksudkan dengan itaat dan apa ukurannya yang sebenar? Ukuran itaat itu bukanlah hanya sekadar melafazkan sumpah setia bahawa jika berpeluang akan bersedia untuk menentang musuh dalam pelbagai cara.
Hanya dengan sumpah sahaja belum boleh diyakini selagi tidak menunjukkan ketaatan dalam setiap keadaan. Jika perintah-perintah itu tidak disiplin dalam melaksanakannya dan tidak berusaha untuk mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka sumpah-sumpahnya tidak memberi manfaat.
Jadi, perkara sebenarnya di sini ialah sempurna dalam menzahirkan keitaatan secara amalan. Jika tidak dizahirkan melalui amalan dan perkara-perkara kecil pun tidak dizahirkan pengamalannya, maka dakwaan itu sia-sia. Dengan mengatakan INNAL LAAHA KHOBIIRUM BIMAATA’MALUUN, jelas bahawa insan boleh ditipu tetapi Allah Ta’ala mengetahui segala perkara. Semua perkara yang zahir atau tersembunyi diketahui oleh Allah Ta’ala, sebab itu Dia tidak dapat ditipu.
Jadi, hendaklah sentiasa berada dalam ingatan kita bahawa Allah Ta’ala melihat setiap masa. Dan seorang mukmin yang hakiki hendaklah memperhatikan perkara ini sebaik-baiknya. Dan apabila keimanan seorang insan teguh dalam perkara ini bahawa Allah Ta’ala sentiasa melihat mereka, maka bukan hanya sumpah-sumpah yang dizahirkan, tetapi mereka juga akan menzahirkan dari amalan sesuai dengan perintah. Mereka melaksanakan segala keputusan yang makruf dengan penuh keitaatan. Ia juga menjadikan insan sentiasa berkeinginan untuk taat kepada Allah dan Rasul dan berusaha untuk itu. Di samping ATHII’UL LAAHA WA ATHII’UR RASUUL terdapat lafaz WA ULIL AMRI MINKUM, yakni perlu juga mentaati amir dan Nizam Jemaat. Perlu untuk taat kepada Khalifah Waqt.
Dan orang-orang yang tidak memperlihatkan keitaatan yang sempurna dan berbuat sesuka hati mereka sahaja, Allah Ta’ala berfirman bahawa kamu akan ditanya kerana tidak mengamalkan perintah, kerana tidak taat, kerana berbuat dosa-dosa. Rasul tidak akan ditanya mengenai kamu, bukan lagi tanggungjawab seorang utusan Allah. Peraturan-peraturan syariat telah disampaikan oleh utusan Allah, kemudian dengan mengikuti rasul itu, Khalifah Waqt juga telah menyampaikan amanat Allah dan Rasul. Jadi, penasihat dan pemberi syariat telah menunaikan tugas mereka. selebihnya adalah tanggungjawab individu yang ingkar itu sendiri.
Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam juga memberikan keyakinan ke atas mereka yang benar-benar berjalan atas perintah Allah. Beliau memberikan satu nasihat yang penting ke atas kita semua sebagai pengikut yang hakiki dengan berkata:-
“Jangan beranggapan bahawa Tuhan akan mensia-siakan kamu. Kamu adalah satu benih yang ditanam di bumi dengan tangan Tuhan. Tuhan berfirman bahawa benih ini akan membesar dan berkembang, dan dari setiap arah akan keluar dahan-dahan sehingga menjadi sepohon pokok yang besar. Mubarak atas mereka yang beriman kepada perkataan Tuhan dan tidak takut akan ujian yang datang di pertengahan kerana ujian yang datang itu adalah perlu supaya Tuhan dapat menguji siapa yang benar dalam dakwaan bai’atnya dan siapa yang dusta. Siapa yang hanyut dalam ujian itu, dia tidak akan merugikan Tuhan sedikitpun, malangnya dia yang akan sampai ke jahannam. Jika dia tidak lahir, mungkin itu lebih baik baginya. Tetapi, orang-orang yang bersabar sehingga akhir, di mana mereka ditimpa gempa musibah dan ribut yang dahsyat, kaum mentertawakan dan mencaci mereka, dunia juga sangat keras terhadap mereka, golongan inilah yang akan mendapat kejayaan dan akan dibuka segala pintu-pintu berkat.
Dengan kurnia Allah Ta’ala hari ini dalam Jemaat Ahmadiyah di setiap penjuru dunia dan di setiap negara, nilai pengorbanan semakin meningkat. Dan dengan kurnia Allah Ta’ala, janji Allah Ta’ala kepada Hazrat Maseeh Mau’ud alaihis salam, setiap hari kita melihat kesempurnaannya. Tidak dapat dipastikan, dengan keberanian apa dan dengan semangat apa sehingga orang-orang Ahmadi sanggup mempersembahkan pengorbanan nyawa dan harta benda mereka?
Dalam konteks kita di Malaysia, para ulama berusaha untuk menghentikan pekerjaan kita dan berusaha untuk menjadikan kita lemah dan hilang semangat dengan melakukan pelbagai cara walaupun dengan mengeluarkan fitnah-fitnah yang hanya membuatkan kita tersenyum. Mereka berusaha menghalang kegiatan tabligh kita, mereka berusaha menghalang sehingga kita tidak ada tempat untuk beribadat di muka bumi Malaysia ini. Mereka berusaha supaya kita tunduk di hadapan mereka. Namun, disebabkan khilafat yang berada dalam hati kita, disebabkan hablullah ada dalam hati kita, disebabkan kita yakin akan janji Allah Ta’ala, kita tidak pernah gentar menghadapi usaha jahat mereka.
Mereka tidak tahu usaha mereka itu semakin menjadikan kita lebih bersemangat untuk bertabligh, mereka tidak tahu usaha mereka itu semakin menyerlahkan keindahan ajaran Jemaat Ahmadiyah, mereka juga tidak tahu usaha mereka menjadikan semakin ramai warga Malaysia celik pengetahuan tentang Ahmadiyah. Ringkasnya, kita tidak pernah akan kecundang dengan semua usaha-usaha mereka.
Beliau alaihissalam juga menyampaikan beberapa peringatan dan khabar gembira untuk mereka yang menghubungkan diri dengan khilafat dan jemaat. Jadi, adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk mengambil bahagian dalam khabar gembira ini, dan juga meletakkan keagungan Tuhan di dalam hati masing-masing bagi mendapatkan kurnia dari janji Allah Ta’ala ini. Kita harus menzahirkan ketauhidan Allah secara amali. Menjadi orang yang berperikemanusiaan kepada manusia dengan cara yang sebenarnya. Menjadi orang yang membersihkan hati dari permusuhan dan dengki. Menjadi orang yang berjalan dalam setiap landasan kebaikan. Menjadi orang yang memelihara keimanan. Menjadi orang yang memperlihatkan keitaatan yang sempurna. Menjadi orang yang sentiasa meningkat keimanan supaya di sisi Tuhan, langkah-langkah kita tergolong dalam golongan orang-orang siddiq dan menjadi orang yang mendapat kurnia atas janji-janji-Nya.
Dalam kesempatan ini, saya tanya kepada semua yang hadir di sini, adakah tuan-tuan bersedia untuk menzahirkan ketaatan dan kecintaan kepada khilafat? Adakah tuan-tuan dan puan-puan semua yakin janji Allah Ta’ala terhadap khilafat ini? Jazakumullah Ahsanal Jaza kepada semua. Semoga Allah memberikan ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran kepada tuan-tuan dan puan-puan semua.
Jadi, berdoalah kepada Allah Ta’ala dengan penuh kerendahan hati, tariklah kecintaan Allah Ta’ala dengan penuh rintihan, inginkanlah kasih sayang daripada Allah Ta’ala sentiasa menyelubungi kita, keluarga kita terutama sekali anak-anak kita. Jika sebagai ibu bapa, merintihlah di hadapan Allah Ta’ala bahawa kita memang lemah dalam mendidik anak-anak. Jika sebagai anak, merintihlah di hadapan Allah mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam perlindungan-Nya, memberikan kita kekuatan dalam menghadapi ujian terutama sekali dalam era globalisasi ini, yang mana serangan syaitan-syaitan sudah memasuki tahap yang sangat berbahaya.
Seruan Al-Qur’an kepada kita, perhatikan sekeliling kita. Lihat dan renungkan nasib orang-orang yang ada pengingkaran terhadap pemerintah. Demikian juga kita sebagai pengikut Jemaat Ahmadiyah ini, kita sangat ditekankan agar benar-benar menjunjung tinggi pemerintahan Al-Qur’an, menjunjung tinggi sunnah-sunah Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini Imam Zaman telah diutus oleh Allah, kemudian khalifah-khalifah beliau terus bersama-sama dengan kita. Memberi nasihat kepada kita, memperingatkan kita dan memberi hukuman jika kita bersalah.
Sekarang ini, dengan bai’atnya kita ke dalam Jemaat Ahmadiyah ini menuntut semangat itaat dan cinta kepada khilafat.
Menanamkan semangat itaat dan kecintaan terhadap khilafat bermakna kita harus mengimplementasikan janji bai’at kita. Kemudian sebagai Ansar, kita ada ikrar tersendiri selain janji bai’at. Sebagai Khuddam, kita ada ikrar tersendiri selain janji bai’at. Sebagai Lajnah, juga ada janji tersendiri selain janji bai’at. Demikian juga Atfal dan Nasirat. Ringkasnya, setiap lapisan Ahmadi ada peranan masing-masing dalam perkara ini.
Sebelum saya tutup ceramah ini, di sini saya sampaikan beberapa pesan suci daripada Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam kepada setiap Ahmadi.
BagindaAS bersabda: “Semua orang-orang mukhlis yang masuk bai’at pada hamba dalam silsilah ini menzahirkan bahawa tujuan bai’at adalah supaya kecintaan kepada dunia menjadi sejuk dan kecintaan kepada Maula Karim dan RasulullahSAW menjadi unggul.” (Asmaani Faishlah, Rohani Khazain, Jilid 4, Halaman 351)
Orang-orang yang bai’at kepada imam zaman dan meletakkan syarat-syarat bai’at dengan ikhlas di hadapan, dan berusaha untuk mengamalkannya, maka apa kata syaitan; “mereka itu tidak akan masuk kumpulanku. Berapa banyak pun keseronokan dunia yang aku perlihatkan, mereka tetap terkeluar dari penguasaanku.
Jadi, ketika Hazrat Masih Mau’udAS memberikan pengumuman bahawa orang-orang mukhlisin yang ikut denganku lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segala apa yang dicintainya, maka Hazrat Masih Mau’udASjuga menegaskan agar kita menghindari keburukan dengan mengatakan bahawa kamu hendaklah memberi perhatian setiap waktu, jangan sampai ada sebarang jenis keburukan yang timbul dalam diri kamu.
Dalam zaman ini, kita hendaklah berusaha melaksanakan apa yang diinginkan oleh Hazrat Masih Mau’udAS. Kita harus berusaha melaksanakan perintah Allah dan rasul-Nya serta berjalan di atas sunnah RasulullahSAW. Kita juga harus cenderung ke arah meningkatkan keagamaan dan rohani kita. Dan dengan berjalan atas landasan ketakwaan, kita cenderung untuk beribadat kepada Allah. Hanya dengan itu kita bai’at kepada Hazrat Masih Mau’udAS tanpa suatu kepentingan peribadi, atau suatu kepentingan duniawi, dan disebabkan hal ini kita menjadi sumber kemajuan jemaat sebagaimana yang dikatakan oleh Allah IBAADINAL MUKHLASHIIN, kerana mereka ini mencintai Allah dan RasulullahSAW dengan ikhlas.
RasulullahSAW adalah orang yang dikatakan bahawa segala tidur, jaga, duduk dan bangunnya adalah semata-mata kerana Allah sebagaimana yang dikatakan dalam ayat QUL INKUNTUM TUHIBBUUNAL LAAHA FATTABI’UUNII YUHBIBKUMUL LAAHU WAYAGHFIRLAKUM ZUNUUBAKUM (Ali Imran:32) yakni katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintai kamu dan mengampunkan dosa kamu. Kecintaan kepada RasulullahSAW bukan setakat menjadi penyebab kecintaan Allah, malah ia menjadi punca keampunan dosa dan juga menghindarkan diri dari dosa-dosa mendatang.
Hazrat Masih Mau’udAS bersabda; “apa hubungan saya dengan orang-orang yang tidak memikul segala perintah dengan hati yang suci, dan tidak memberikan pengorbanan kepada RasulullahSAW dengan hati yang benar, dan tidak berikhtiar menjadi orang yang bertakwa, dan tidak mahu meninggalkan adat-adat fasiq, tidak meninggalkan majlis-majlis yang sia-sia, tidak mahu menjauhi khayalan-khayalan buruk, dan tidak menghayati insaniat, kemajuan, kesabaran dan kelemah-lembutan, menghina orang-orang miskin, menindas golongan yang lemah, berjalan di pasar-pasar dengan megah dan duduk atas kursi dengan penuh kesombongan, dan menganggap dirinya itu lebih mulia.”
BagindaAS bersabda: “Mubarak atas mereka yang menganggap dirinya hina dan kecil, dan bercakap dengan rasa malu. Mereka mengagungkan yang lemah, mereka tidak pernah menghina disebabkan kejahatan dan takbur. Mereka selalu ingat Tuhan yang Maha Mulia.” Dikatakan: “Jadi, saya berkali-kali mengatakan bahawa orang-orang seperti inilah yang akan disediakan keselamatan.”
Nasihat yang Hazrat Masih Mau’udAS berikan ini amat mengharukan. Perkara inilah yang jika kita amalkan akan dianggap sebagai orang-orang yang mukhlisin, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mereka inilah yang datang menghadiri jalsah dan menyempurnakan tujuan mereka datang berkunjung. Jika tidak, BagindaAS jelas mengatakan bahawa ini bukan suatu urusan keduniaan.
Tuan-tuan yang datang berkumpul di sini hari ini, Ini juga boleh kita katakan jalsah yang mengingatkan kita kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian, rasa syukur yang hakiki akan terlaksana apabila kita berusaha untuk menciptakan perubahan suci dalam diri. Apabila kita sudah cenderung ke arah ini, iaitu kita berjalan di atas uswah RasulullahSAW untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta’ala, maka ini juga merupakan satu perintah Allah Ta’ala buat orang-orang yang ikhlas menjadi hamba-Nya. Terdapat uswah RasulullahSAW dalam setiap medan, ia memberi nasihat kepada kita bahawa inilah amalan-amalan yang akan mengekalkan kecintaan terhadap Allah Ta’ala.
Setiap Ahmadi harus berusaha meningkatkan nilai ibadat masing-masing agar perdakwaan kecintaan ini dapat dibuktikan. Jangan dakwaan hanya tinggal dakwaan sahaja. Beri perhatian dalam meningkatkan nilai sholat dan ibadat kita dalam beberapa hari ini. Setiap peserta jalsah harus ingat bahawa kita hendak mendapatkan kecintaan Allah Ta’ala dan seharusnya berusaha sekuat-kuatnya untuk itu.
Hazrat Masih Mau’udAS bersabda: “Ingatlah sebaik-baiknya, sekali lagi ingatlah bahawa bila tunduk kepada selain Allah, itu bererti memutuskan hubungan dengan Tuhan. Apapun sholat dan tauhid, sholat merupakan ikrar amali bagi tauhid. Tidak ada berkat dan tidak ada faedah jika di dalamnya tidak ada semangat merendah diri dan merasa hina serta hati yang ikhlas”.
Kemudian, Hazrat Masih Mau’udAS menjelaskan bagaimana kerendahan dan rasa hina yang sepatutnya. Hati mesti bebas dari segala perancangan kotor, tidak ada sebarang perasaan takbur, tidak ada semangat keegoan, memperlihatkan rasa rendah diri kepada hamba-hamba, jika semua ini wujud barulah doa-doa akan dikabulkan dan sholat pun menjadi sholat yang hakiki. Orang yang memberikan pengumuman ketauhidan yang hakiki kepada Allah tidak akan dapat melakukan perbuatan merampas hak orang lain untuk kepentingan sendiri, atau mereka akan bercakap dengan sombong.
Jadi, dalam hari-hari yang tersedia ini, buatlah ukuran diri kerana persekitaran juga boleh memberi pengaruh kepada rohani dan juga atas hati. Selidikilah diri sendiri, selidikilah sholat dan akhlak diri sendiri. Jangan pernah terfikir untuk merampas hak-hak orang lain. Hendaklah sentiasa ingat bahawa akhlas asas yang harus dipersembahkan oleh setiap insan dalam suatu masyarakat tidak akan dapat didirikan selagi di dalam hati tidak ada ketakutan yang hakiki kepada Allah dan juga jika hati belum jauh daripada sikap keegoan dan takbur.
Jika hal ini lahir dalam diri seseorang, maka orang itu bersih dari setiap jenis keburukan. Seorang Ahmadi seperti itu akan mencapai tingkat ke mana Hazrat Masih Mau’udAS hendak membawa kita, kemudian orang itu akan menjadi pencinta Allah dan RasulullahSAW yang hakiki.
Oleh sebab itu, dalam beberapa hari ini di mana tuan-tuan semua berkumpul semata-mata kerana Allah dan mendakwakan bahawa kami datang berkumpul adalah kerana Allah, tujuan jalsah salanah ini hendaklah diutamakan, kerana cara yang paling baik untuk mengislahkan diri ialah meletakkan satu (Muzakki) dalam diri.
Hazrat Masih Mau’udAS bersabda: “Orang yang beruntung itu bukanlah mereka yang mendapat kekayaan harta dunia, dan dari kekayaan itu, ia menjadi penyebab ribuan malapetaka dan musibat berlaku. Orang yang beruntung adalah mereka yang mendapat kekayaan iman dan mereka selalu merasa takut akan kemarahan dan kemurkaan Tuhan, mereka juga menghindarkan diri dari serangan nafsu dan syaitan. Ini kerana, cara itu membolehkan dia mendapat keredhaan Allah.
Tetapi, ingatlah bahawa hal ini tidak mudah untuk diperolehi. Untuk mendapatkannya, kamu perlu berdoa dalam sholat agar Tuhan redha dengan kamu, dan Dia juga memberi kamu taufiq dan kekuatan agar kamu mendapat keselamatan dari dosa dan kehidupan yang kotor. Sebabnya ialah, kamu tidak mungkin boleh terhindar dari dosa selagi tidak ada taufiq dari-Nya, dan juga tidak kurnia daripada-Nya. Taufiq dan kurnia ini hanya dapat diperolehi melalui doa.
Untuk ini, banyakkan berdoa dalam sholat iaitu wahai Allah! Hindarilah kami dari semua perbuatan-perbuatan yang dikatakan sebagai dosa dan juga dari perkara-perkara yang bertentangan dengan kesukaan dan petunjuk Engkau. Dan hindarilah kami dari setiap kesedihan, musibat dan bala yang disebabkan oleh dosa-dosa itu. Juga, kekalkanlah kami dalam keimanan yang sebenar.”
Kemudian dalam menjelaskan jenis-jenis dosa, BagindaASbersabda: “Banyak akhlak-akhlak buruk yang mendatangkan dosa, misalnya seperti marah, murka, dengki, beremosi, riak, takbur, hasad dan sebagainya. Ini semua adalah akhlak buruk yang boleh menyebabkan insan sampai kepada jahannam”.
(Malfoozaat Jilid 1, halaman 608-609)
Kita hendaklah selalu ingat bahawa jangan merasa bangga kerana kita tidak melakukan dosa besar, akhlak buruk yang biasa juga merupakan dosa. Sebab itu Hazrat Masih Mau’udAS telah bersabda supaya menghindari dosa-dosa itu, malah untuk seorang mukmin, tidak cukup hanya setakat itu sahaja, tetapi ini adalah satu perintah Al-Qur’an iaitu jangan hanya menghindari dosa-dosa malah kamu juga harus berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan.
Hazrat Masih Mau’udAS bersabda: “Seorang insan hendaklah berbuat kebaikan dengan menghindari dosa-dosa dan beribadat serta taat kepada Allah Ta’ala. Apabila mereka terhindar dari dosa-dosa dan mula beribadat kepada Allah, maka hatinya akan dipenuhi dengan berkat”.
(Malfoozaat Jilid 1, halaman 610)
Oleh itu, mulailah sekarang agar kita tanamkan kecintaan dan ketaatan kepada khilafat. Apa sahaja nasihat daripada Khalifah, usahakan dapat diikuti dan ditaati. Meninggalkan benda-benda yang tidak berfaedah, meninggalkan minuman keras, meninggalkan amalan merokok, dan sebagainya. Siapa yang berani merokok dan minum minuman keras di hadapan khalifah? Sudah tentu siapa pun tidak akan berani kerana yakin bahawa khalifah akan marah kepadanya. Jadi, sebagai tanda mentaati dan mencintai khalifah, kenapa kita tidak tinggalkan sahaja, malah sesetengah orang merasa tidak bersalah jika merokok di hadapan muballigh, di hadapan sekretari dan lain-lain. Jadi, fikirkan perkara ini dengan mendalam.
Jadi, lelaki dan wanita hendaklah ingat bahawa untuk mendapatkan kurnia daripada nikmat khilafat ini mestilah menjadi ‘abid yang hakiki dan mengamalkan segala perintah-Nya sesuai denga firman Allah: WA AQIIMUS SHOLAATA WA AATUZ ZAKAATA WA ATHII’UR RASUULA LA’ALLAKUM TURHAMUUN, yakni; Dan dirikanlah solat, dan bayarlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu mendapat rahmat.
Sebab itu, berusahalah untuk itu dan tinggikan darjat kamu. Semoga Allah Ta’ala memberi kita semua taufik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *