Uncategorized

Khulasah Khutbah 22 Julai 2016

Khulasah Khutbah Jumaat

HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD
KHALIFATUL MASEEH AL-KHAMIS
Aiyadahul Laahu Ta’ala Binasrihil Aziz
22 Julai 2016, Masjid Baitul Futuh London
Berkenaan dengan kebiasaan Hazrat Maseeh mau’ud alaihissalam dalam memastikan kesihatan tubuh badan yang berkekalan, Hazrat Muslih Mau’ud berkata:-
“Beliau tidak malas malah sangat bekerja keras, walaupun selalu menyendiri beliau tetap disiplin. Kebanyakan perjalanan beliau dilakukan dengan berjalan kaki. Sangat kurang menaiki tunggangan. Kebiasaan ini berterusan sehingga usia beliau lanjut. Setiap hari beliau berjalan sejauh empat hingga tujuh batu.”
Berkaitan dengan ini, Huzur menasihatkan kepada Wakfe Zindegi terutama sekali para muballigh supaya menjadilkan tubuh badan yang kekal sihat dan tegap dengan banyak melakukan senaman. Melihat kepada tubuh badan seorang muballigh yang masih muda jelas menunjukkan bahawa mereka tidak bersenam. Selepas Doktor Nuri membuat pemeriksaan kesihatan kepada muballigh yang datang dari luar di Jamiah Ahmadiyah Pakistan, beliau menulis bahawa ada di kalangan mereka yang mempunyai berat badan yang berlebihan.
Sebab itu, lakukanlah suatu senaman dan jauhi makanan yang tidak menyihatkan seperti Junk Food.
Saya tidak hanya memberi nasihat kepada kamu sekalian, saya sendiri pun bersenam. Kita memerlukan muballigh dan Wakfe Zindegi yang sihat supaya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik yang mungkin.
Kadang-kadang pembesar suara tidak berfungsi dengan baik. Sebab itu kita mahu muballigh dan para penasihat mempunyai latihan dalam meninggikan suara. Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam berucap secara perlahan-lahan dalam keadaan biasa tetapi apabila waktu memerlukan untuk memberikan pelajaran agama kepada dunia maka beliau memberikan ceramah dengan suara yang begitu lantang. Hazrat Muslih Mau’ud dalam menyentuh tentang ceramah di Lahore berkata bahawa ketika Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam berceramah, kelihatan seolah-olah ada suara dari langit sedang bergema.
Ada orang menzahirkan kerisauan bahawa keadaan kebaikan mereka tidak tetap. Ini satu hal yang  baik bahawa insan sentiasa membuat muhasabah dan sentiasa memikirkan cara untuk memperbaikinya. Kadang-kadang keadaan seperti ini bukan satu keburukan malah hanya berlaku keadaan di mana kebaikan bertambah atau kebaikan berkurangan. Ada seorang sahabat Nabi menzahirkan bahawa ia menggambarkan keadaan dirinya sebagai seorang munafik, Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam bersabda “ini adalah tanda seorang mukmin”. Orang yang meningkat dalam kebaikan dan orang yang mengekalkan keadaan dirinya sesuai dengan perintah Tuhan adalah ibarat seorang ibu yang sentiasa risau. Sentiasa berhati-hati lebih baik daripada berbuat kelalaian.
Hubungan di antara kegembiraan dan kesedihan adalah melalui perasaan. Kita tidak merasai kegembiraan dan kesedihan orang lain berbanding perasaan sedih dan gembira atas orang terdekat kita. Jadi, di mana doa dilakukan untuk orang yang terdekat dan untuk anak-anak mereka, demikian juga kita harus merasai kegembiraan dan kesedihan anggota jemaat kerana jemaat itu satu wujud.
Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam juga membaca surat khabar secara teratur. Mereka yang bertanggungjawab atas urusan agama, mereka harus teratur dalam membaca surat khabar dan melihat berita-berita.
Berkenaan dengan keitaatan Hazrat Khalifatul Maseeh Awwal, ketika Abdul Hakim telah murtad beliau telah mengeluarkan tafsir yang telah ditulis oleh Abdul Hakim dari perpustakaan beliau dengan fikiran bahawa “jangan sampai disebabkan itu Tuhan murka atas saya”. Ini satu pelajaran kepada kita dalam soal semangat terhada agama dan juga ketakutan kepada Tuhan.
Kadang-kadang ada orang yang telah diberikan hukuman oleh Jemaat membuat kritikan. Dalam waktu musibat, kadang-kadang ada perkara kecil menjadi besar dan perkara besar adalah kecil sahaja. Sebab itu kadang-kadang perkara yang besar tidak diambil kisah dan tindakan diambil atas perkara yang kecil sahaja. Jadi, jangan masuk campur atau mahu memberikan rekomendasi.
Dari sudut tabligh, pada zaman Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam tabligh dilakukan melalui isytiharat (risalah). Zaman ini juga isytiharat boleh disampaikan melalui berita dan cetakan dengan lebih meluas yang mana artikel yang biasa hasilnya tidak dapat sebanyak itu. Melalui akhbar, banyak pembaca yang mendapat maklumat dalam tempoh satu hari yang mungkin tidak dapat disampaikan melalui artikel dalam tempoh dua bulan.
Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam memperdengarkan hikayat kepada Hazrat Muslih Mau’ud dan menasihatkan bahawa melalui ketakwaan banyak harta yang dikurniakan. Yakinlah kepada Allah dan mintalah kepada-Nya. Ini memang nasihat kepada anak kecil, namun orang dewasa juga harus yakin kepada Allah.
Mudah-mudahan ketakwaan seperti ini lahir dalam diri kita semua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *