Uncategorized

KHULASAH KHUTBAH – 28 SEPTEMBER 2012

KHULASAH KHUTBAH IMAM JEMAAT AHMADIYAH – 28 SEPTEMBER 2012
Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis (atba) pada 28 September 2012 di Baitul Futuh Morden London telah menyampaikan khutbah yang telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa melalui MTA. Huzur menerangkan kembali dalam Khutbah itu berkenaan temubual beliau dengan pelbagai wartawan yang bertanya mengenai respon atau tindakbalas terhadap filem anti Islam.
Antaranya beliau mengatakan seperti berikut:-
Dengan pembikinan filem seperti ini memang wajar setiap orang Islam akan menjadi marah, namun penzahiran kemarahan mereka itu kadang-kadang dilakukan dengan cara yang tidak betul. Kami sebagai orang Ahmadi sama sekali tidak suka melakukan sebarang jenis kekerasan, kehancuran dan seumpamanya. Dan juga sama sekali tidak akan mengambil bahagian dalam tindakbalas yang berbentuk kerosakan.
Respon Jemaat Ahmadiyah terhadap para penentang dalam perbuatan jahat seperti ini ialah memperbanyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad (saw) lebih banyak berbanding sebelumnya. Kami juga mengadakan seminar dan pertemuan yang diisikan dengan sirah Rasulullah (saw) yang sangat suci, kemudian menyebarkan ajaran baginda yang sangat cantik ini ke seluruh pelusuk dunia, dan seterusnya mempersembahkan amalan baginda yang cantik kepada dunia supaya dunia mendapat petunjuk jalan yang benar.
Setelah itu, banyak surat khabar, pelbagai siaran TV dan sebagainya yang memuatkan amanat daripada Huzur untuk keamanan dunia. Selanjutnya Huzur berkata:-
Dengan itu juga pengetahuan mengenai jemaat dan ajaran agama yang sejati akan tersebar ke setiap pelusuk dunia, ia juga akan sampai ke Negara-negara yang mana kita sukar sekali masuk ke Negara tersebut. Jadi, sekarang ini setiap Ahmadi di mana sahaja berada harus mengambil manfaat daripada media tersebut dan mengembangkan lagi jemaat ke merata tempat. Persembahkan amalan kamu kepada dunia agar dunia tahu mengenai ajaran yang cantik.
Pejabat Markaz yang berkenaan dan juga jemaat-jemaat yang lain hendaklah mengambil perhatian akan hal ini supaya menterjemahkan khutbah saya minggu lepas dalam bahasa masing-masing berserta dengan rujukannya. Begitu juga jelaskan mana-mana website jemaat yang telah menyiarkan artikel mengenai perkara ini. Sirah Rasulullah (saw) hendaklah disebarkan sebanyak-banyaknya.
Huzur juga mengutuk tentang satu surat khabar di Spain yang memuatkan bahan yang sangat menghinakan dan berkata: Orang-orang yang berbuat seperti ini hanya akan merosakkan kedamaian dunia dan dengan amalan kotor itu, mereka sendiri sedang memanggil akan azab Allah Ta’ala.
Huzur berkata: Dalam buku Hazrat Maseeh Mau’ud (as) bertajuk Tohfah Qaisariyah ada terdapat amanat ini, itu juga sangat perlu diisytiharkan, iaitu menyentuh tentang bagaimana mengekalkan keamanan dan saling menghormati antara agama-agama.
Huzur juga berkata: Kita sebagai Ahmadi yang telah bai’at kepada Hazrat Maseeh Mau’ud (as), tanggungjawab kita ialah memberi petunjuk kepada dunia, memberitahu jalan keamanan dan keselamatan.
Huzur membaca syair Hazrat Hassan bin Tsabit yang menyentuh tentang keasyikan dan kecintaan kepada Rasulullah (saw), kemudian mempersembahkan penzahiran kecintaan Hazrat Maseeh Mau’ud (as) melalui beberapa Qasidah Arab yang beliau bacakan.
Huzur juga sangat menegaskan kepada setiap Ahmadi agar membaca buku Life of Muhammad, Pengantar Mempelajari Al-Qur’an dan pelbagai buku-buku yang mengandungi Sirat Rasulullah (saw) supaya kita dapat memberitahu kepada dunia kebaikan dan kemuliaan Rasulullah (saw).
Huzur berkata lagi: Mudah-mudahan Allah Ta’ala memberi kemudahan dan taufik kepada setiap Ahmadi agar dapat melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan ini.
Pada akhirnya, Huzur menceritakan tentang Muhtaram Maulana Nasrullah Khan Nasir Sahib, Murabbi Silsilah (Jemaat) yang telah wafat berkenaan dengan pengkhidmatan beliau terhadap Jemaat, dan Huzur menyatakan selepas solat Jumaat, ada solat Jenazah hadir.
(Diterjemahkan dari Roznamah Al-Fazal, Khutbah No. 40, 2 October 2012)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *