Uncategorized

Khulasah Khutbah 29 Julai 2016

Khulasah Khutbah Jumaat
HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD
KHALIFATUL MASEEH AL-KHAMIS
Aiyadahul Laahu Ta’ala Binasrihil Aziz
29 Julai 2016, Masjid Baitul Futuh London
Keadaan dunia sekarang ini sangat laju menuju kehancuran. Malang sekali ia telah menyebabkan berpecah kepada berapa kelompok. Pemimpin-pemimpin Islam juga tidak menyedari bahawa mereka sedang diperangkap oleh musuh-musuh Islam. Dan orang yang mementingkan keuntungan mengambil peluang ini. Sebabnya ialah kerajaan tidak member perhatian kepada rakyat malah cenderung untuk mengaut keuntungan peribadi. Tidak ada semangat untuk bersabar dan tindakan daripada kerajaan juga berunsur kezaliman. Jika kezaliman ini berterusan maka tindak balas akan terjadi yang mana akan menggunakan kekuatan yang besar. Akal fikiran menuntut supaya berfikir dengan mendalam sebelum melakukan sesuatu. Dalam melalui saat-saat sekarang ini sangat memerlukan doa-doa.
Agama tidak mengajarkan untuk membunuh orang-orang yang tidakbersalah. Jika Rasulullah saw menghantar pasukan ke medan perang, baginda selalu berpesan agar jangan memberikan kesusahan kepada kaum wanita, anak-anak, orang tua, rahib-rahib dan juga paderi-paderi. Apa lagi untuk membunuh mereka.
Agama kita sendiri menolak perlakuan ganas dan zalim, malah mengajarkan agar memperjuangkan keamanan dan perdamaian. Seorang mukmin dalam solat mereka memohon kurnia dan rahmat kasih sayang Allah Ta’ala dan dihindari daripada melakukan keburukan dan kekejian. Ini kerana solat menjauhkan seseorang daripada perbuatan yang tidak disukai. Agama kita mengajarkan agar jadikan kebiasaan member salam dan menyebarkan keselamatan. Setiap perintah agama memberitahu bahawa agama kita adalah agama yang aman dan damai.
Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam bersabda bahawa terdapat dua bahagian dalam ajaran agama. Huququllah dan Huququl Ibad. Ini adalah cara yang tidak betul jika memberikan kesusahan terhadap mereka yang ada pertentangan agama. Agama juga mengajarkan supaya ada kesatuan di kalangan manusia.
Berusahalah untuk melahirkan di kalangan manusia kecintaan dan kasih sayang. Abaikan perkara yang selalu menjadi persoalan iaitu ‘siapa dia dan apa agamanya’. Sebagai ganti melakukan kezaliman dan membunuh orang yang tidak bersalah, adalah lebih baik jika membawa mereka kepangkuan Tuhan dengan senjata keamanan dan perdamaian. Jadikan agama itu ibarat rahmat seorang ayah dan bayangan kecintaan. Jangan berikan peluang kepada para penentang untuk membuat sebarang kritikan.
Setiap Ahmadi hendaklah ingat bahawa setiap serangan daripada mereka, kita seharusnya lebih mengetahui tanggungjawab kita. Setiap kita hendaklah memberitahu kepada dunia bahawaasas agama kita ialah aman dan keselamatan.
Pope Sahib juga telah memberikan penjelasan yang cantik bahawa peperangan antarabangsa bukanlah peperangan agama tetapi ia hanya peperangan untuk kepentingan sendiri. Kebelakangan ini melalui Twitter dan Facebook amanat ini telah dapat disampaikan kepada jutaan orang. Melihat dan memberikan jawapan adalah pekerjaan kita.
Sekarang ini banyak pekerjaan yang masih tertinggal. Jangan sekali-kali pernah berfikir bahawa pekerjaan telah dibuat dan merasa puas hati. Sangat perlu untuk melakukan khidmat dengan penuh kebijaksanaan dan bersungguh-sungguh. Berdoalah supaya kemajuan dapat kita lihat dalam kehidupan ini.
Setiap Ahmadi di mana pun berada harus cenderung ke arah ini iaitu banyak berdoa dan memberikan sedekah.  Rasulullah saw bersabda ‘atas sesiapa pintu rahmat telah dibuka, maka seolah-olah pintu syurga telah dibuka untuknya’.
Demikian juga berkata; ‘berilah sedekah untuk menghindari ujian dan api’. Jadi wajib untuk kita semua bersedekah.
Hazrat Maseeh Mau’udalaihissalam berkata: ‘musibat boleh terhindar melalui sedekah dan doa. Untuk pengabulan doa amat perlu setiap insan membuat perubahan dalam diri dan jangan melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah.
Kita hendaklah membaca doa-doa yang tersedia di dalam Al-Quran. Hazrat Maseeh Mau’udalaihissalam telah menjelaskan perkara ini bahawa doa-doa di dalam Al-Quran disediakan adalah supaya orang mukmin selalu membacanya dengan penuh keikhlasan, pasti Allah Ta’ala akan memperkenankannya.
Huzur juga menyeru supaya Ahmadi banyak membaca doa-doa tertentu di dalam Al-Quran. Semoga Allah Ta’ala menyelamatkan setiap Ahmadi daripada kejahatan para penentang dan kezaliman mereka dikembalikan atas diri mereka sendiri. Dan semoga kita semua menjadi penyebar perintah-perintah agama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *