Uncategorized

Lembaran Tabligh 03PERBEZAAN AKIDAH TENTANG HIDUP DAN MATI NABI ISA

4.      Jemaat Ahmadiyah: Kelahiran beliau a.s adalah satu mukjizat, ibunya seorang yang suci. Sejarah dan Bible memberitahu kepada kita bahawa orang Yahudi telah membuat perancangan untuk memastikan beliau a.s disalib, namun perancangan Allah mengatasi mereka, beliau diturunkan dari atas salib selepas beberapa jam dalam keadaan tidak sedarkan diri. Dua hawari beliau a.s iaitu Nicodemus dan Joseph telah mengubati beliau a.s. Ini terbukti dengan adanya istilah ‘Marham Isa’. Selepas beransur pulih, beliau a.s pergi berjumpa dengan hawari-hawari yang lain. Kemudian, untuk menyempurnakan misinya mencari kabilah-kabilah Yahudi yang hilang, beliau a.s berhijrah ke Timur sehingga sampai di Kashmir, di mana beliau a.s wafat. Dan kubur beliau ada di Srinagar. Tidak ada yang akan datang dari langit. Sesuai dengan janji Allah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pengasas Jemaat Ahmadiyah adalah Masih Mau’ud, dan Masih Ibnu Maryam adalah nama kiasan baginya.

5.      Darimana datangnya akidah naik ke atas langit?
Di dalam Al-Qur’an tidak ada menyentuh tentang jisim/tubuh atau tentang langit.
  1. Ini adalah kisah sebelum kedatangan Islam di mana para mufassir telah memasukkan dalam tafsir-tafsir mereka sehingga dijadikan sebagai akidah oleh umat Islam.
  2. Akidah Firqah Basilidan menyatakan bahawa Tuhan telah menyerupakan wajah Simon of Cyrene menjadi Al-Masih. (Ency. Of Religion & Ethics p-428)

MISI NABI ISA

1.      Bible
  1. I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel (Matt. 15:24) Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel (Matius 15:24)
  1. And other sheep I have, which are not of this fold …. (John 10:16) Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini (Yohanes 10:16)

2.      Al-Qur’an
  1. WARASUULAN ILAA BANII ISRAA’IIL, Dan (akan melantiknya) menjadi seorang Rasul kepada Bani Israil. (Ali Imran:50)
  2. WAQOOLAL MASIIHU YAA BANII ISRAA’IILA’ BUDULLAAHA RABBII WARABBUKUM, Al-Masih sendiri berkata:” Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. (Al-Maidah:73)
  3. IN HUWA ILLAA ‘ABDUN AN’AMNAA ‘ALAIHI WA JA’ALNAAHU MATSALAL LIBANII ISRAA’IIL, Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda kekuasaan Allah untuk Bani Israil. (Az-Zukhruf:60)
  4. WA IZQOOLA ‘IISABNU MARYAMA YAA BANII ISRAA’IILA INNII RASUULULLAAHI ILAIKUM MUSHADDIQAL LIMAA BAINA YADAIYA MINAT TAURAT, Dan ingatlah ketika Isa Ibnu Maryam berkata: Hai Bani Israil! Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yakni Taurat. (As-Shaff:7)

Dalam ayat ini tidak ada menyentuh tentang Umat Islam, hanya berkisar mengenai Bani Israil. Sekiranya dia turun semula, adakah ayat-ayat ini akan dimasukhkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *