Uncategorized

Lembaran Tabligh 05

Sambungan keluaran minggu lepas…
AYAT-AYAT AL-QUR’AN YANG MENGGUNAKAN KATA TAWAFFA
15.  Apabila malaikat mencabut nyawa mereka (Muhammad:28)
16.  Atau Kami wafatkan kamu (Yunus:47)
17.  Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam (Yusuf:102)
18.  Atau Kami wafatkan kamu (Ar-Ra’ad:41)
19.  Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu (Al-Mukmin:68)
20.  Kemudian mewafatkan kamu (An-Nahal:71)
21.  Dan di antara kamu ada yang diwafatkan (Al-Hajj:6)
22.  Allah memegang jiwa orang ketika matinya (Az-Zumar:43)
23.  Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari (Al-An’am:61)
TAWAFFA MENURUT HADIS
Hazrat Ibnu Abbas menjelaskan bahawa makna lafaz Tawaffa ialah Mumiituka yakni mematikan engkau (Bukhari Kitabut Tafsir)
Rasulullah s.a.w menjelaskan bahawa Tawaffa bagi nabi Isa a.s sama keadaannya dengan Tawaffa bagi diri saya. (Bukhari Kitabut Tafsir)
ANNA RASUULULLAHI S.A.W TUWAFFA FI BAITII yakni “sesungguhnya Rasulullah s.a.w wafat di rumah saya”. (Hazrat Aisyah, Misykat)
TAWAFFAAHUL LAAHU ‘ALAA RA’SI SITTIINA SANATUN yakni “Rasulullah s.a.w wafat pada umur 60 tahun”. (Misykat)
QOOLAL MUTAWAFFAA ‘ANHAA ZAUJAHAA yakni “berkata: wanita yang kematian suami”. (Musnad Ahmad Bin Hambal)
TUWAFFIYA FIIHI yakni “Rasulullah s.a.w wafat disebabkan penyakit ini”. (Bukhari Jilid 1)
AIYU YAUMIN TUWAFFIYA RASUULULLAAH… yakni “pada hari apakah Rasulullah s.a.w wafat”. (Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid 2)
TUWAFFIYA RASUULULLAAHI (Masnad), TUWAFFIYA ABU BAKARIN (Masnad), MUTAWAFFIYA KHADIIJATUN  (Masnad), TUWAFFIYA IBRAAHIIM (Misykat), TUWAFFIYA ABIYUN (Misykat), TUWAFFIYA ASHAABUHU (Misykat), MAN TAWAFFAITAHU MINNA yakni “Jika Engkau wafatkan dari antara kami” (Doa jenazah, Misykat), TSUMMA YUTAWAFFA yakni “kemudian wafat”.
Nota:-

Di dalam Al-Qur’an, TUWAFFAUNA UJUURAKUM (Ali Imran:186), TUWAFFAA KULLU NAFSIN (Ali Imran:162 dan Al-Baqarah:282), dan YUWAFFAS SHOOBIRUUN (Az-Zumar:11) ini tidak menyentuh tentang kematian, tetapi penyempurnaan ganjaran dan sebagainya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *