Uncategorized

Lembaran Tabligh 10

KEWAFATAN NABI ISA
CONTOH-CONTOH AYAT AL-QUR’AN TENTANG ISTILAHKHOLA
1.      WA QOD KHOLAATIL QURUUNU MIN QOBLII (Al-Ahqaaf:18), Sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku.
2.      WA HAQQOL QOULU FII UMAMIN QOD KHOLAT MIN QOBLIHIM MINAL JINNI WAL INSI, INNAHUM KAANUU KHOOSIRIIN (Ha Mim:26), Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
3.      KAZAALIKA ARSALNAAKA FII UMMATIN QOD KHOLAT MIN QOBLIHAA UMAMUN (Ar-Ra’ad:31), Demikianlah, Kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya.
4.      TILKA UMMATUN QOD KHOLAT (Al-Baqarah:135), Itu adalah umat yang lalu.
5.      SUNNATAL LOOHI FIL LAZIINA KHOLAU MIN QOBLU (Al-Ahzab:39), Allah Ta’ala telah menetapkan demikian sebagai sunnah-Nya pada orang-orang terdahulu.
6.      MINAL LAZIINA KHOLAU MIN QOBLIKUM (An-Nuur:35), Contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu.
7.      FAHAL YANTAZIRUUNA ILLAA MITSLA AIYAAMIL LAZIINA KHOLAU MIN QOBLIHIM (Yunus:103), Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka.
8.      MAL MASIIHUBNU MARYAMA ILLAA RASUULUN, QOD KHOLAT MIN QOBLIHIR RUSUL (Al-Maidah:76), Al-Masih putera Maryam itu hanyalah seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul.
WALAKUM FIL ARDHI MUSTAQARRUW WAMATAA’UN ILAA HIIN, QOOLA FIIHAA TAHYAUNA WA FIIHAA TAMUUTUUNA WA MINHAA TUKHRAJUUN (Al-A’raaf:26), Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang ditentukan. Allah berfirman; “Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan.
Satu peraturan Kudrat bahawa setiap insan hanya boleh hidup di muka bumi, tidak di langit.
ALAM NAJ’ALIL ARDHO KIFAATA, AHYAA’AU WA AMWAATA (Al-Mursalat:26-27), Bukankah Kami menjadikan bumi termpat berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati.
Maknanya, jisim manusia itu hanya boleh tinggal di bumi.
WALAKUM FIL ARDHI MUSTAQARRUW WAMATAA’UN ILAAHIIN (Al-Baqarah:37) Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.
Ini membuktikan bahawa tempat kediaman bagi manusia hanyalah di muka bumi sahaja berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *