Uncategorized

Lembaran Tarbiyat 01_2011


HUBUNGAN DENGAN ALLAH MESTI BENAR

Hazrat Masih Mau’ud a.s berkata:-
“Anggota jemaat kita hendaklah menjalinkan hubungan dengan Allah secara hakiki. Mereka harus bersyukur kerana Allah tidak meninggalkan mereka, malah memperlihatkan ribuan tanda-tanda kudrat-Nya. Adakah sesiapa di antara kamu yang tidak pernah melihat tanda-tanda? Saya mengatakan dengan benar bahawa setiap orang yang ada peluang untuk bersama-sama dengan kami, tidak ada di antara mereka yang tidak berpeluang untuk melihat dengan mata sendiri suatu tanda yang nyata.

Anggota jemaat kita amatlah perlu memikirkan tentang peningkatan iman. Juga perlu melahirkan keyakinan dan makrifat yang sempurna kepada Tuhan. Tidak malas dan lalai dalam melakukan amal soleh. Ini kerana, sekiranya malas maka untuk mengambil wudhu pun dirasakan satu musibat baginya, apalagi untuk mengerjakan tahajjud. Jika tidak lahir kekuatan untuk melakukan amal soleh dan tidak ada semangat untuk berlumba-lumba dalam kebaikan, maka tidak ada faedahnya mereka menjalinkan hubungan dengan kita.” (Malfoozaat Jilid 2, halaman 710)

BERAMAL SESUAI DENGAN AJARAN

Hazrat Masih Mau’ud a.s berkata:-
“Orang yang dikira termasuk dalam jemaat kita ialah mereka yang menjadikan ajaran kita sebagai pedoman dan berusaha mengamalkannya sesuai dengan keberanian dan kekuatannya. Tetapi mereka yang hanya meletakkan nama lalu tidak beramal sesuai dengan ajaran, mereka hendaklah ingat bahawa Tuhan telah beriradah untuk menjadikan jemaat ini satu jemaat yang istimewa, dan tidak ada orang yang hanya menuliskan namanya boleh berada dalam jemaat ini. Pasti ada waktunya mereka sendiri akan terpisah dari jemaat ini. Sebab itu, amalkan ajaran ini semampu yang kamu boleh.” (Malfoozaat Jilid 2, halaman 711)

HAKIKAT ILMU

Hazrat Masih Mau’ud a.s berkata:-
“Ilmu  tidaklah bermaksud mantik atau falsafah, malah ilmu yang haiki ialah yang dikurniakan oleh Allah Ta’ala. Ilmu seperti ini boleh menjadi sarana makrifat mengenai Allah dan juga boleh mendatangkan perasaan takut terhadap Allah. Seperti yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Qur’an INNAMAA YAKHSYALLAAHA MIN ‘IBAADIHIL ‘ULAMAA’U (Fatir:29). Jika dengan ilmu yang ada tidak mendatangkan perasaan takut kepada Allah, ingatlah bahawa ilmu itu tidak menjadi sarana kemajuan pengetahuan.” (Malfoozaat Jilid 3, halaman 7)

TUJUAN PENUBUHAN JEMAAT AHMADIYAH

Hazrat Masih Mau’ud a.s berkata:-
“Aku diutus supaya dapat mendirikan kembali keagungan Rasulullah s.a.w yang telah hilang, dan juga aku dapat memperlihatkan kepada dunia tentang kebenaran Al-Qur’an, dan pekerjaan itu sedang berjalan. Tetapi, bagi mereka yang matanya ditutup, mereka tidak akan dapat melihat sedangkan sekarang ini jemaat telah menjadi terang seperti matahari dan ramai orang yang menjadi saksi akan tanda-tandanya.” (Malfoozaat Jilid 3, halaman 9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *