Uncategorized

Lembaran Tarbiyat 04

BERKAT TAKWA
“Jadi, kita hendaklah selalu lihat bahawa setakat mana kemajuan yang boleh dicapai melalui takwa dan kesucian? Ukurannya adalah Al-Qur’an. Allah Ta’ala telah meletakkan tanda-tanda seorang muttaki yang antaranya ialah Allah Ta’ala akan membebaskan orang muttaki dari perkara-perkara dibenci, dan pekerjaannya sendiri sudah mencukupi. Sebagaimana firman-Nya WAMAIYAT TAQILLAAHA YAJ ‘ALLAHUU MAKHRAJAN. WA YARZUQHU MIN HAITSU LAA YAHTASIB (At-Talaq:3-4), yakni ‘orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari segala musibat, dan juga akan memberikannya rezeki yang dia sendiri tidak pernah sangka-sangka’. Inilah antara tanda seorang muttaki, iaitu Allah Ta’ala tidak akan membiarkan seorang muttaki itu menggunakan cara yang tidak betul. Sebagai contoh, seorang pekedai beranggapan bahawa tanpa menggunakan tipu muslihat, perniagaannya tidak dapat berjalan, sebab itu dia tidak berpaling dari muslihatnya dan menzahirkan bahawa dia terpaksa berkata dusta, sedangkan itu adalah cara yang tidak betul. Tuhan sendiri yang akan menjadi penjaganya, dan akan memeliharanya daripada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran. Ingatlah bahawa apabila seseorang telah meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pun akan meninggalkannya. Apabila Rahman sudah meninggalkan seseorang, maka syaitan akan membuat hubungan dengannya.”
“Jangan beranggapan bahawa Tuhan itu lemah. Tuhan Maha Kuat. Jika kamu yakin atas-Nya dalam suatu perkara, Dia akan menolong kamu. WA MAI YATAWAKKAL ‘ALALLAAHI FAHUWA HASBUHU (At-Talaq:4), tetapi orang yang dimaksudkan sebelum ayat ini ialah mereka yang ahli agama, iaitu segala dasar berfikir mereka adalah dalam urusan agama, dan juga urusan duniawi didasarkan kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan memberi ketenangan kepada mereka bahawa ‘Aku bersama-sama dengan kamu’. Jadi, satu di antara berkat takwa itu ialah Allah Ta’ala akan mengeluarkan orang-orang muttaki dari musibat-musibat yang terkeluar dari urusan agama”. (Malfoozaat Jilid 1, halaman 8)
AKHLAK YANG SEMPURNA
“Rasulullah s.a.w pernah dibaling batu di Thaif, juga satu kumpulan yang besar berusaha untuk mencederakan jasmani Rasulullah s.a.w, namun tidak ada perubahan pada diri Rasulullah s.a.w. Apabila kaum melihat bahawa musibah dan kesulitan yang diberikan oleh mereka tidak memberi kesan, mereka berkumpul dan menawarkan pangkat kerajaan, sanggup menjadikan baginda s.a.w sebagai ketua mereka, dan segala kesenangan dijanjikan oleh mereka, malah wanita-wanita juga jadi tawaran, yang penting bagi mereka ialah Rasulullah s.a.w berhenti dari memperkatakan tentang patung-patung mereka. Tetapi, sebagaimana peristiwa di Thaif tidak memberi kesan pada baginda s.a.w, demikian juga semua tawaran itu ditolak dan lebih rela mendapat kesusahan. Jadi, selagi kelazatan tidak dirasai, untuk apa meninggalkan kesenangan-kesenangan dan sanggup berada dalam kesusahan”. (Malfoozaat Jilid 1, halaman 11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *