Uncategorized

Lembaran Tarbiyat 08

ORANG YANG MEMANDANG AKHIRAT SELALU BERBERKAT
“Saya melihat, walaupun musibat demi musibat yang datang, dan dari setiap arah kelihatan berbahaya, orang tetap berdegil dan tidak meninggalkan kesombongan mereka. Tidak berpaling dari perbuatan jahat mereka dan tidak berdamai dengan Allah Ta’ala. Saya telah melihat dan merenungkan sedalam-dalamnya, dalam zaman kemarau, orang tidak perasan bahawa musibat kemarau sedang berlaku. Pusat minum arak tetap dikunjungi ramai, pusat-pusat maksiat tetap sahaja panas. Pada zaman awal,  jika ada suatu fatwa datang dari Mekah atau Madinah, orang ramai menjadi takut dan masjid-masjid akan penuh. Tetapi, zaman sekarang ini kejahatan sudah melampaui batas, Tuhan sahaja yang boleh memperbaikinya”.
“Orang yang bijak akan berfikir sebelum datang suatu azab, dan orang yang berakal akan berfikir bagaimana terselamat sebelum suatu musibat itu muncul”.
“Lazim bagi seorang insan untuk cenderung ke arah akhirat dan bertaubat daripada keburukan kerana kegembiraan yang sebenar dan ketenangan yang sejati ada di situ. Ini adalah satu perkara yang pasti bahawa kejahatan dan keburukan tidak memberi kegembiraan yang sebenar walaupun hanya sebentar”. (Malfoozaat Jilid 1, halaman 157)
UJIAN MEMBAWA RAHMAT
“Sebenarnya ujian boleh membawa rahmat yang besar. Dari satu arah seorang hamba menanggung kesusahan dan memutuskan hubungan dari empat penjuru lalu cenderung ke arah yang Satu, dan dari satu arah yang lain dengan kurnia-Nya, Ilahi datang membawa ketenangan. Aku selalu melihat hal ini berlaku dalam sunnah para nabi-nabi dan juga sunnatullah.” (Malfoozaat Jilid 1, halaman 382)
NAMA JEMAAT AHMADIYAH
Nama Jemaat Ahmadiyah telah dikritik dengan alasan bahawa ia adalah nama baru. Hazrat Masih Mau’ud a.s berkata: “Orang ramai yang menamakan diri mereka sebagai Hanafi, Syafi’i dan sebagainya, itu adalah bid’ah. Rasulullah s.a.w hanya mempunyai dua nama, Muhammad dan Ahmad. Nama agung Rasulullah adalah Muhammad. Sebagaimana nama Tuhan yang agung ialah Allah, selain itu ada juga nama-nama Allah yang lain seperti HAIYU, QAIYUM, RAHMAN, RAHIM dan sebagainya. Rasulullah s.a.w dinamakan sebagai Ahmad. Ini disentuh oleh Nabi Isa: YA’TII MIM BA’DIS MUHUU AHMAD (As-Shaff:7). Lafaz MIM BA’DI menzahirkan bahawa nabi itu akan datang selepas aku, yakni di antara aku dan dia, tidak ada nabi yang datang. Nabi Musa a.s tidak mengatakan seperti ini, beliau a.s mengatakan: MUHAMMADUR RASUULULLAAHI WALLAZIINA AAMANUU MA’AHUU ASYIDDAA’U (Surah Al-Fath:30), ayat ini merujuk kepada kehidupan Rasulullah s.a.w semasa di Madinah. Apabila sudah ramai orang-orang Mukmin yang menyertai perang melawan kuffar, sebab itu nabi Musa a.s menyebut baginda s.a.w sebagai Muhammad kerana nabi Musa a.s sendiri penzahirannya adalah JALAL yakni kegagahan. Sedangkan Isa a.s menamakannya Ahmad sebab penzahirannya selalu dalam bentuk JAMAL. Oleh kerana jemaat kita juga selalu dalam bentuk JAMAL, sebab itu kita meletakkan nama Ahmad.”
“Firqah-firqah Islam juga adalah keliru, ada yang menyebut baginda s.a.w sebagai Hanafi, Maliki, Syiah dan Sunni, sedangkan Rasulullah s.a.w hanya ada dua nama, Muhammad dan Ahmad. Jadi, umat Islah seharusnya hanya ada dua firqah sahaja iaitu Muhammadi atau Ahmadi.” (Malfoozaat Jilid 1, halaman 443)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *