Uncategorized

Malfoozaat Jilid 1_05

MALFOOZAAT
HAZRAT MASEEH MAU’UD ALAIHISSALAM
>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<
KEHIDUPAN AKAN DATANG DIPERLIHATKAN KEPADA ORANG MUTTAQI DI DUNIA
Jadi, ini adalah satu nikmat bahawa wali-wali dapat melihat malaikat Tuhan. Kehidupan akan datang itu bukan hanya diimani, tetapi seorang muttaqi dapat melihat kehidupan akan datang di sini. Mereka dapat bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan ini, dapat melihat dan dapat berkata-kata. Jadi, jika keadaan seperti ini tidak diperolehi oleh sesiapa pun, maka kematiannya dan pemergiannya dari sini sangat rosak. Ucapan seorang wali ada benarnya bahawa jika tidak memperolehi satu mimpi yang benar sepanjang hayat, kesudahannya adalah bahaya. Al-Qur’an menjelaskan hal ini sebagai tanda bagi seorang mukmin. Dengarlah bahawa jika tanda ini tidak ada, bererti takwa tidak ada. Oleh itu, kita semua hendaklah berdoa agar syarat ini sempurna, dengan harapan datang ilham, mimpi, dan kasyaf dari Tuhan kerana ini adalah ciri khas seorang mukmin. Ini seharusnya ada.
Banyak lagi berkat-berkat yang diperolehi oleh orang muttaqi. Sebagai contoh dalam surah Al-Fatihah yang datang di permulaan Al-Qur’an, Allah Ta’ala memberi hidayat kepada orang mukmin kerana dia berdoa; IHDINAS SHIROOTAL MUSTAQIIM, SHIROOTAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHOIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADH DHOOLLIIN (Al-Fatihah:6-7) yakni tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang Engkau telah berikan nikmat atas mereka. Tujuan doa ini diajarkan ialah insan menjadi berani lalu memahami bahawa daripadanya merupakan keinginan Khaliq. Dan perkara itu ialah jangan sampai umat ini menjalani kehidupan sama seperti binatang ternakan, malah segala perkara tersembunyi akan menjadi terbuka. Sebagaimana akidah orang-orang Syiah menyatakan bahawa kewalian telah berakhir selepas 12 imam berlalu. Sebaliknya, dari doa ini zahir bahawa Tuhan telah beriradah sejak dahulu lagi supaya orang yang muttaqi dan mereka yang menurut kehendak Tuhan, mereka boleh mencapai darjat yang telah dicapai oleh para anbiya (nabi-nabi) dan asfiya (orang-orang suci). Daripada itu juga hal ini boleh didapati bahawa insan mendapat kekuatan yang banyak. Mereka yang hendak mencapai perkembangan hendaklah melakukan lebih banyak kemajuan. Ya, oleh kerana kambing itu bukan insan, dia tidak boleh meningkatkan kemajuannya. Keberanian insan apabila mendengar keadaan para rasul-rasul dan nabi-nabi, bahawa jemaat suci yang mendapat nikmat, ia bukan hanya nikmat malah secara berperingkat mereka akan mendapat nikmat ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin.
TIGA PERINGKAT ILMU
Terdapat tiga peringkat ilmu, iaitu ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Sebagai contoh, apabila melihat asap dari jauh, timbul di fikiran bahawa ada api, itu dinamakan ilmul yaqin. Tetapi, apabila melihat sendiri api dengan mata, maka itu dikatakan ainul yaqin. Kemudian, tingkat yang lebih tinggi ialah haqqul yaqin, yakni apabila meletakkan tangan di atas api tersebut dan terasa panas, maka telah yakin sepenuhnya bahawa api memang wujud. Jadi, sungguh malang sekali insan yang tidak mendapat tempat di antara ketiga-tiga tingkat ilmu tadi. Menurut ayat ini, mereka yang tidak mendapat kurnia Allah Ta’ala, mereka terperangkap dalam kebutaan. Allah Ta’ala berfirman WALLADZIINA JAAHADU FIINAA LANAHDIYAN NAHUM SUBULANA (Al-Ankabut:70) yakni ‘mereka yang bermujahadah pada jalan Kami, maka Kami akan menunjukkan jalan-jalan Kami kepada mereka’. Ini adalah janji Allah, dan dari sudut yang lain ada pula doa diajarkan iaitu IHDINAS SHIROOTAL MUSTAQIIM (Al-Fatihah:6). Jadi, setiap insan harus memberi perhatian dalam solat masing-masing terhadap doa-doa ini dan tanamkan dalam diri agar mereka juga terdiri dari kalangan orang yang telah mendapat kurnia dalam kemajuan dan bashirat (penglihatan). Jangan sampai terjadi kita dibangkitkan dari alam ini tanpa bashirat dan dalam keadaan buta. Firman Allah Ta’ala: MAN KAANA FII HAAZIHII A’MAA FAHUWA FIL AAKHIRATI A’MAA (Bani Israil:73) yakni ‘sesiapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat pun dia juga buta’. Tujuannya ialah untuk menyaksikan akhirat, di dunia inilah kita harus lihat. Untuk merasai akhirat, persediaannya bermula dari dunia ini. Jadi, adakah dapat diakui bahawa Allah Ta’ala hanya berjanji lalu tidak ditepati?
SIAPA YANG BUTA?
Maksud buta ialah mereka yang kosong daripada pengetahuan rohani dan kelazatan rohani. Seseorang yang secara membuta tuli dianggap sebagai orang Islam kerana lahir di rumah orang Islam. Demikian juga seorang yang lahir di kalangan Kristian, maka dia adalah Kristian. Inilah sebabnya orang-orang seperti itu tidak menghormati Tuhan, Rasul dan Al-Qur’an. Kecintaannya kepada agama juga boleh dipertikaikan. Mereka hidup di kalangan orang yang membuat penghinaan terhadap Tuhan dan Rasul. Sebabnya ialah orang-orang seperti itu tidak mempunyai mata rohani, tidak ada kecintaan terhadap agama. Jika tidak begitu, mustahil seorang pencinta akan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dicintainya? Jadi, Allah Ta’ala telah mengajarkan bahawa Aku sedia memberi jika kamu sedia menerima. Oleh itu, dengan doa inilah persediaan untuk mendapatkan hidayat.
MUTTAKI
Selepas doa ini, di permulaan surah Al-Baqarah ada ayat HUDALLIL MUTTAQIIN (Al-Baqarah:3), seolah-olah Tuhan telah bersedia untuk memberi, yakni kitab ini dijanjikan boleh menyampaikan insan ke tahap kesempurnaan. Maksudnya, Kitab ini bermanfaat bagi mereka yang bertakwa dan mereka yang  bersedia untuk mendengar nasihat. Tingkat seorang muttaqi pada tahap ini ialah mereka meninggalkan adat kebiasaan lalu bersedia untuk mendengar perkara kebenaran. Sebagai contoh, apabila ada seorang muslim, maka dia menjadi muttaqi, dan apabila ada penganut agama lain mempunyai hari baik, maka dalam dirinya akan ada ketakwaan. Sombong, bongkak menjadi jauh. Semua halangan-halangan telah menjadi jauh. Disebabkan semuanya telah jauh, maka jendela rumah yang gelap menjadi terbuka luas lalu menyebabkan sinaran cahaya masuk ke dalam.
Apa yang dikatakan di sini iaitu Kitab ini menjadi petunjuk bagi orang muttaqin, yakni HUDALLIL MUTTAQIIN, maka ittiqa yang tergolong dalam bab ifti’al, dan bab ini muncul sebagai menanggung beban, yakni di dalamnya ada isyarat bahawa sejauh mana kita menginginkan ketakwaan di sini, ia tidak bebas daripada menanggung suatu kesusahan, untuk melindunginya ada petunjuk dalam Kitab ini. Seolah-olah, seorang muttaqi harus melalui kesusahan dalam melakukan kebaikan.
HAMBA YANG SOLEH
Apabila hal ini dilalui, maka akan menjadi hamba yang soleh. Seolah-olah bentuk kesusahan itu sudah jauh. Dan orang soleh akan mula melakukan kebaikan secara fitrat. Dia sudah berada dalam Darul Aman (rumah yang aman) yang tidak ada lagi bahaya. Waktu ini perang menentang emosi nafsunya sudah berakhir dan beralih kepada kehidupan yang aman, suci dari sebarang perkara yang berbahaya. Ke arah inilah hadi kamil (penunjuk sempurna) sallallaahi alaihi wasallam hendak isyaratkan kepada kita. Bersabda bahawa dalam diri setiap orang ada syaitan, tetapi syaitan saya telah menjadi muslim. Jadi, setiap muttaqi sentiasa berperang menentang syaitan, tetapi apabila sudah menjadi soleh, maka segala peperangan itu telah berakhir. Sebagai contoh riak, dia berperang setiap saat. Muttaqi berada di medan seperti itu di mana setiap saat ada peperangan. Tangan kurnia Tuhan ada bersamanya, maka dia boleh berjaya. Perjalanan riak itu seperti semut, kebanyakannya insan tidak sedar, tetapi dia akan memberikan peluang kepada riak dalam hatinya jika ada peluang. Misalnya seseorang telah kehilangan pisau dan bertanya kepada orang lain, maka dalam kesempatan itu seorang muttaqi akan mula berperang dengan syaitan, yang mengajarkan kepadanya bahawa bertanya dengan cara begini satu perbuatan yang tidak hormat, dikhuatiri akan rasa terbakar, dan mungkin akan terjadi pergaduhan. Dalam kesempatan ini, seroang muttaqi berperang dengan keinginan jahatnya. Jika dalam diri orang berkenaan ada keimanan kepada Allah, kenapa harus merasa marah, kerana keimanan yang semakin disembunyikan, maka ia semakin baik. Misalnya pedagang permata terserempak dengan pencuri di jalanan, dan para pencuri membuat penilaian mengenainya, ada mengatakan dia sangat kaya, ada mengatakan dia tidak mempunyai apa-apa. Sekarang, sudah pasti pedagang itu lebih suka jika dia dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa.  
(Malfoozaat Jilid 1, halaman 12-14)
>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<
Diterjemahkan oleh
Salahuddin Syed Ali
Lingkungan, Sabah.
(09.08.2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *