Uncategorized

Pentingnya Kekuatan Ilmu dan Iradah Dalam Reformasi Diri

TERJEMAHAN KHUTBAH JUMAAT
HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD
KHALIFATUL MASEEH AL-KHAMISatba
10 Januari 2014 / 10 Sulh 1393HS
Masjid Baitul Futuh, London
—————————-<<<>>>—————————-
Pada dua Jumaat yang lalu, saya ada mengemukakan khutbah Hazrat Muslih Mau’ud radhiallaahu anhu yang menerangkan tentang bagaimana untuk meningkatkan amalan baik. Dan saya juga memberikan beberapa sebab yang menjadi penghalang untuk kita meningkatkan amalan baik kita. Saya juga menerangkan, jika kita ingin mencapai standard amalan baik yang dikehendaki, maka rintangan-rintangan untuk berbuat amalan yang baik yang dihadapi itu, harus dijauhi, kerana untuk menjauhi rintangan itu ia adalah suatu tugas yang amat berat. Daripada topik inilah, saya akan sampaikan pada hari ini kepada anda semua.
Kita hendaklah sentiasa ingat, bahawa misi dan diutusnya Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam bukan setakat untuk memperbaiki amalan sahaja. Beliau dengan jelas mengemukakan, seorang hamba-Nya, haruslah menjalinkan hubungan dengan Allah Taala dan untuk meningkatkan amalan baik adalah suatu perkara yang penting. Perkara-perkara seperti inilah, tujuan beliau diutus ke dunia. Selain itu, hak terhadap hamba-hamba-Nya pun harus dilaksanakan dan semua amalan itu dapat mengelilingi diri hamba-hamba-Nya. Selain melaksanakan amalan yang baik, hamba-hamba-Nya perlu melaksanakan hak terhadap Allah Taala. Dalam salah satu kesempatan, Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam bersabda: ”Ingatlah, sesuatu amalan tidak akan disebut sebagai amalan, jika hanya diucapkan di bibir sahaja.” [Malfuzat Jilid 1, Halaman 48, Edisi 2003, Cetakan Rabwah]
Selanjutnya beliau bersabda: ”Beratkan timbangan dalam keimananmu. Amalan adalah timbangan sebuah iman. Jika amalan seseorang insan tidak benar maka tiada apa yang diperoleh daripada iman yang seperti itu.” [Malfuzat Jilid 1 Halaman 249, Edisi 2003, Cetakan Rabwah]
Oleh itu, jika kita inginkan misi Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam berguna untuk manusia dan dapat menyempurnakan tujuan kedatangan beliau, maka setiap di antara kita akan dapat menjauhkan rintangan tersebut, kerana dengan meningkatnya amalan baik maka kita dapat memalingkan orang-orang yang berada di luar Jemaat condong menuju ke arah kita dan dengan natijah tersebut, kita dapat membantu untuk menyempurnakan misi Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam Oleh itu, kita harus memikirkan bagaimana untuk mendapatkannya? Kerana kemenangan kita, senjata yang paling besar adalah dengan meningkatkan amalan baik kita. Yang dimaksudkan dengan kemenangan yang besar adalah membawa seseorang itu menuju ke arah diri kita. Harus diingat, bahawa bukan untuk kemenangan duniawi, tetapi untuk membawa orang-orang duniawi berada di bawah tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika diri kita dengan orang-orang ghair tidak ada bezanya, maka apa perlunya orang-orang duniawi itu mendengar seruan kita. Oleh itu, kita hendaklah menguatkan amalan kita, di samping memberikan kekuatan terhadap amalan kita, kita juga harus berdiri teguh di atas kekuatan amalan tersebut. Daripada menakut-nakutkan orang lain, sebaiknya kita membawa mereka kepada kebaikan daripada keseronakan duniawi. Jika kita perhatikan dunia pada hari ini banyak rintangan duniawi yang berada di hadapan kita. Oleh itu kita harus keluar daripada rintangan syaitan, supaya kita dapat melaksanakan hak terhadap Allah Taala dan kita menjadi golongan yang terbanyak di dunia ini. Tetapi untuk melalui jalan tersebut banyak rintangan yang harus kita lalui. Kerana itu kita harus ciptakan kekuatan dalaman dalam diri kita supaya rintangan itu dapat dijauhkan. Untuk kita bersaing dengan orang-orang dunia terdapat beberapa peraturan yang harus kita patuhi. Iaitu kita harus banyak berkorban menahan nafsu kita dan harus menciptakan persekitaran dengan amalan baik. Selagi kita tidak berhasil melakukannya maka kita tidak akan mendapat kejayaan. Seperti yang pernah saya sampaikan di dalam khutbah yang lalu bahawa pada masa kini dunia semakin mengecil, ia seolah-olah seperti sebuah bandar, malah boleh dikatakan seperti satu bandar. Walaupun ribuan batu jauhnya tetapi melalui media elektronik keburukan-keburukan dapat dijangkau ke setiap rumah. Jika diperhatikan secara keseluruhan melalui kepantasan media elektronik, kelihatannya lebih banyak keburukan dibandingkan dengan kebaikan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelum ini, bahawa nisbah kebaikan dan keburukan sudah berubah. Iaitu suatu perkara yang menurut ajaran Islam jika seseorang itu melakukan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu suatu perbuatan yang buruk tetapi bagi orang-orang duniawi atau boleh kita umpamakan masyarakat yang tidak beragama, menurut mereka perbuatan itu bukan suatu perbuatan yang buruk. Sedangkan menurut kita perbuatan itu suatu perbuatan yang di larang oleh ajaran Islam. Bagi orang-orang duniawi, menurut mereka ia suatu perkara yang biasa sahaja, malah dianggap suatu perkara yang baik.
Hazrat Muslih Mau’ud radhiallaahu anhu memberi misal di negara barat, mereka mempunyai kebiasan dengan adat tari-menari, tetapi di zaman Hazrat Muslih Mau’ud radhiallaahu anhu tari-menari ketika itu belum lagi umum, kalau ada pun acara tari-menari itu diadakan di suatu tempat yang khas, yang orang-orang harus pergi ke tempat tersebut. Tetapi pada masa kini tari-menari boleh dilihat di televisyen atau di internet. Dan sebahagian di rumah-rumah, untuk berhibur, mereka menari-nari dengan penuh kegilaan. Dan sebahagian rumah-rumah mengadakan pesta tari-menari terutama ketika pada hari perkhawinan untuk hiburan dan bersuka-ria. Mereka telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Seharusnya rumah-rumah orang Ahmadi suci daripada perkara-perkara seperti itu. Perkara ini harus diberikan perhatian yang khusus. Pada hal, apa yang saya sampaikan ini adalah rujukan daripada Hazrat Muslih Mau’ud radhiallaahu anhu. Beliau bersabda; tari-menari memang sudah menjadi kebiasan dan bahagian dalam kehidupan mereka di negara barat tetapi orang-orang menganggap ia suatu yang buruk dan secara perlahan-lahan tradisi itu mulai menghilang. Sebelumnya, jika orang-orang  menari, mereka menari sambil memegang tangan antara satu dengan yang lain, kemudian jika kita melihat pada hari ini mereka menari sambil mendekatkan muka mereka dan kemudian beransur-ansur jarak antara mereka semakin berkurangan. [Diambil dari Khutbah Mahmood, Jilid 17, halaman 432, Khutbah 3 Febuari 1936, Cetakan Rabwah]
Seperti yang telah saya katakan sebelum ini bahawa tarian yang tidak senonoh itu sudah tidak ada batas lagi. Mereka menari-nari dengan pakaian yang tidak sopan. Kenapa tersebar dengan meluasnya di televisyen? Ia adalah untuk memberitahu kepada dunia bahawa keburukan telah berjaya berdiri kukuh. Ketika ini, di Pakistan yang merupakan sebuah negara Muslim, di televisyen mereka, rancangan hiburan yang disiarkan atas nama kebebasaan, mereka menyiarkan program-program yang tidak senonoh, dengan pakaian yang tidak sopan. Meskipun keburukan telah berdiri kukuh, mereka telah menguasai minda masyarakat di dunia dengan keburukan-keburukan tersebut. Dan untuk menghadapi keburukan yang akan datang, perlu mempunyai suatu program dan memerlukan pengorbanan. Jika perkara ini tidak dilaksanakan maka kita tidak akan berjaya untuk mencapai maksud yang diingini.
Oleh itu, hal ini harus menjadi bahan renungan dan kita harus bekerja keras. Untuk memperbaiki hal ini, kita harus menjauhi rintangan ini. Dengan menggunakan cara tersebut dapat menjauhkan rintangan yang terdapat dalam diri kita. Dengan melakukan cara seperti itu kita dapat melawan keburukan. Bagi mendapatkannya, Hazrat Muslih Mau’ud radhiallaahu anhu dengan cara yang sangat indah menerangkannya. Iaitu, jika seseorang itu melakukannya maka ia akan memperoleh kejayaan. Perkara yang dimaksudkan ialah, ia mempunyai tiga cara. Pertama, harus memiliki satu iradah yang kuat, kedua, kebenaran dan ilmu pengetahuan yang sempurna dan ketiga, memiliki kekuatan amalan. Tetapi ada dua yang menjadi dasar bagi suatu kekuatan itu. Iaitu, iradah yang kuat dan kekuatan amalan. Daripada tiga perkara yang disebutkan di atas, yang sangat berpengaruh ialah kebenaran dan ilmu pengetahuan dan kekuatan amalan. [Diambil dari Khutbah Mahmood Jilid 17, Halaman 440, Khutbah 10 Jilai 1936, Cetakan Rabwah]
Apapun, yang paling utama, yang harus diingat bahawa kekuatan iradah dan kekuatan amalan, dua perkara ini yang mampu meningkatkan amalan kita. Oleh itu, kita harus memperkukuhkan kekuatan iradah kita dan kita harus menjauhkan diri kita dari perkara yang boleh merosakkan kekuatan amalan kita. Jika keinginan kita berdiri dengan teguh iaitu, terhindar dari keburukan maka barulah amalan kita memiliki kekuatan. Apabila kekuatan dalaman terdapat dalam diri kita, maka segala kelemahan dapat dijauhi. Kerana tanpa kekuatan itu, kita tidak dapat melakukan apa-apa pembaikan.
Apabila ditinjau akan perkara ini, kita boleh melihat bagaimana kekuatan iradah memainkan peranan. Jika hubungannya dengan iradah, selalunya kerosakan sangat sedikit berlaku, kerana anggota Jemaat atau individu menginginkan ketakwaan dan kesucian, yang dapat menyebarkan perintah-perintah dalam ajaran Islam, yang dapat menarik kecintaan Allah Taala dan kedekatan kepada-Nya. Hazrat Muslih Mau’ud radhiallaahu anhu bersabda, perkara ini membuktikan, walaupun kita memiliki kekuatan iradah tetapi natijahnya tidak demikian, maka ada dua perkara yang menjadi penyebabnya, samada kekuatan iradah yang seharusnya terdapat dalam diri tetapi kekuatan itu tidak dimiliki, seperti mana kekuatan akidah, kerana untuk memperbaiki akidah dapat dilakukan dengan mudah tetapi untuk meningkatkan amalan, kerana tidak ada kekuatan iradah maka untuk meningkatkan amalan tidak membawa apa-apa hasil. Dan dalam hal ini, kita terpaksa mengakui bahawa peribadatan kita pasti ada kekurangannya. Pendakwaan kita beribadah kepada Allah Taala terdapat kekurangan kerana itu kekuatan amalan turut terjejas dan ini memberi kesan kepada kekuatan iradah kita. Yakni, kekuatan amalan kita menjadi terjejas dan memberikan kesan juga ke atas kekuatan iradah kita atau memerlukan bantuan dan pertolongan Allah Taala. Perkara yang seperti inilah yang selalu berlaku dalam diri kita. Selagi kekuatan amalan kita tidak disembuhkan, selagi itu tidak akan membawa apa-apa faedah. Misalnya, seorang pelajar yang dengan tekun mengingat pelajarannya tetapi dia tidak mampu mengingatinya. Selagi dia tidak memperbaiki ingatannya sebanyak mana pun dia berusaha untuk mengingat pelajarannya, dia tidak akan mampu untuk mengingati pelajarannya itu. [Diambil dari Khutbah Mahmood Jilid 17, Halaman 435-436, Khutbah 10 Febuari 1936, Cetakan Rabwah]
Oleh itu, untuk memperbaiki ingatan perlu mengetahui puncanya, supaya mendapat panduan yang betul atau mengubah kaedah bagaimana untuk mengingati pelajarannya. Di Pakistan telah menjadi tradisi, pelajar-pelajar di sana suka menghafal setiap benda samada mereka memahaminya ataupun tidak. Dan mereka sangat mahir dengan cara seperti itu, hinggakan setiap patah perkataan dalam buku, mereka dapat menghafalnya. Tetapi apabila mereka datang dan belajar ke negara-negara barat, cara di sini sangat berlainan, yang mana setiap yang dipelajari harus di fahami dengan cara yang baik. Kerana itu kadang-kadang, ketika mereka belajar di Pakistan mereka mendapat markah yang rendah tetapi apabila mereka datang ke sini, mereka memperoleh markah yang tinggi, mereka cepat mengikuti cara pelajaran di sini. Dan ada pula ketika di Pakistan mereka memperoleh markah yang tinggi tetapi ketika belajar di sini, mereka memperoleh markah yang rendah. Di Rabwah, sekolah-sekolah Jemaat, disebabkan sistem pelajarannya berbeza dengan lembaga peperiksaan pemerintah, maka banyak pelajar-pelajar kita menulis surat menyatakan bahawa mereka tidak dapat mencapai markah yang dikehendaki oleh lembaga peperiksaan pemerintah yang umum, yang diamalkan di Pakistan. Maka kami tidak dapat menjawab soalan-soalan dalam peperiksaan tersebut kerana lembaga peperiksaannya sangat berbeza. Hal seperti ini bukan disebabkan seseorang itu pintar ataupun tidak, walaupun otak seseorang itu pintar tetapi kalau tidak mengingat dengan cara yang betul, tidak akan membawa apa-apa faedah. Ini bukan disebabkan kelemahan dalam otak seseorang itu tetapi ada sebab-sebab yang lain. Tetapi jika seseorang itu memang sudah lemah otaknya, maka akan sulit bagi dirinya untuk mengikuti pelajaran, maka ia harus mengubah cara untuk mengingat pelajarannya. Di sini bagi pelajar-pelajar yang lemah dalam pelajaran, mereka mempunyai sekolah yang khas. Mereka diberikan perhatian sepenuhnya dan kadang-kadang mereka yang lemah dalam pelajarannya, mereka mendapat keputusan yang cemerlang.
Oleh itu, menjadi suatu kerisauan, apabila melihat keadaan diri kita dalam memperbaiki amalan yang baik. Kita harus melihat, kenapa iradah untuk melakukan kebaikan masih belum berkesan. Kita harus berusaha untuk menghindari rintangan yang menghalangi jalan tersebut. Kemudian hendaklah perhatikan, standard ibadah kita? Sebanyak mana usaha dalam amalan, niat baik dan keikhlasan kita. Oleh itu, terdapat dua macam yang menjadi rintangan untuk meningkatkan amalan baik kita. Pertama, lemah dalam kekuatan iradah dan kedua, lemah dalam kekuatan amalan. Tetapi seperti yang telah dikemukakan sebelum ini, satu lagi kelemahan iaitu, kelemahan dalam ilmu pengetahuan. Inilah yang membawa kesan dalam diri seseorang itu.
Jika diperhatikan kehidupan dalam amalan kita, iradah ilmu pengetahuan pun memainkan peranan dalam kehidupan. Contohnya, seseorang itu tidak mengetahui bahawa ada 1000 tentera yang akan datang ke rumahnya untuk menyerang, sedangkan dalam fikirannya ia menyangka tentera yang akan datang menyerang itu cuma satu atau dua orang sahaja. Tetapi jika orang itu pada awal lagi, ia mengetahui yang akan datang menyerang itu seramai 1000 orang, pasti orang itu akan membuat persiapan yang berbeza. Oleh itu, disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan, ia dapat menjejaskan diri seseorang itu. Dan ilmu pengetahuan meningkatkan kekuatan iradah seseorang. Begitu juga jika seseorang itu ingin mengangkat sesuatu benda dan pada awalnya dia menganggap bahawa benda yang ingin diangkatnya itu suatu benda yang ringan, sedangkan benda yang akan diangkatnya itu suatu benda yang sangat berat, maka dia tidak mampu mengangkatnya. Tetapi jika pada awalnya, dia mengetahui bahawa benda itu sangat berat maka dia pasti akan mengubah cara, bagaimana untuk mengangkat benda tersebut. Malah dia akan menggunakan ilmu pengetahuannya dan menggunakan cara yang betul, dengan itu pasti dia akan berjaya. Oleh itu, Allah Taala telah wujudkan sifat murni. Apabila sifat murni dan kekuatan digunakan dengan cara yang betul, maka setiap pekerjaan mudah dilakukan atau memperoleh hasil yang baik. Dan semua itu hasil daripada ilmu pengetahuan. Jika sifat murni tidak digunakan dengan cara yang betul maka masalah yang umum pun boleh mengakibatkan kerugian. Oleh itu, dalam hal ini sifat murni dalam amalan hendaklah dipatuhi dan perlu menjauhi segala kelemahan dalam memperoleh sesuatu amalan itu. Untuk itu kita perlu meluaskan ilmu pengetahuan supaya dapat menggunakan kekuatan dengan cara yang betul dan mengatasi segala kelemahan.
Hazrat Muslih Mau’ud radhiallaahu anhu bersabda, bahawa Allah Taala memberikan keseimbangan kekuatan pada setiap manusia, yang dengan kekuatan itu ia mampu mengimbangi di antara kedua benda tersebut. Seseorang itu dapat membuat keputusannya sendiri dalam melakukan suatu pekerjaan. Diri orang itu sendiri yang mengetahui sebanyak mana kekuatan yang diperlukan, kerana seluruh kekuatan bukan di tangan manusia, tetapi walaupun kekuatan itu bukan di tangan manusia otak manusia tetap terpelihara. Kerana itu, suatu pekerjaan yang pertama kali dikerjakan, misalnya seseorang itu tidak mampu mengangkat sesuatu benda tetapi otaknya menyatakan bahawa dia mampu mengangkat benda tersebut, sebenarnya kekuatan itu dikawal oleh ilmu pengetahuan seseorang. Samada ilmu pengetahuan dalaman maupun luaran. Ilmu pengetahuan dalaman adalah melalui pemerhatian dan pengalaman manakala ilmu pengetahuan luaran adalah melalui suara-suara dari luar yang membingitkan telinga. Misalnya, jika ada serangan yang datang dari luar, serangan dari luar itu membuatkan seseorang itu mengambil tindakan berhati-hati atau berwaspada. Tetapi contoh tentang mengangkat sesuatu benda, hal itu di kawal oleh kekuatan yang mengimbangi diri seseorang itu. Iaitu, sebelumnya orang itu tidak mampu mengangkat sesuatu benda kerana orang itu berfikiran bahawa benda itu tidak berat. Misalnya, benda itu beratnya sebanyak 10 kilogram tetapi dalam fikirannya, dia menyangka benda itu beratnya cuma 5 kilogram. Tetapi jika dalam fikirannya, benda yang akan diangkat itu beratnya sebanyak 10 kilogram maka tentu dia mampu mengangkatnya. Jika hal ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya, apabila seorang insan itu memberikan cahaya ke atas amalannya, maka seseorang itu akan mengetahui berapa banyak kekuatan yang diperlukan dalam usahanya itu. Kadang-kadang, disebabkan tidak menggunakan ilmu pengetahuan dengan cara yang betul seorang insan tidak mampu untuk meningkatkan amalannya. [Di ambil dari Khutbah Mahmood Jilid 17, Halaman 437-438, Cetakan Rabwah]
Dengan keseimbangan kekuatan manusia, ia akan berhati-hati dan disebabkan tidak memiliki ilmu pengetahuan seseorang itu menjadi lalai. Keseimbangan kekuatan akan terwujud apabila setiap sesuatu itu memiliki ilmu pengetahuan. Apabila seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan ia akan berhati-hati bagaimana cara menggunakan sesuatu benda itu. Jika tidak mempunyai ilmu pengetahuan seseorang insan itu tidak akan dapat melaksanakan sesuatu pekerjaan. Dan disebabkan tidak menggunakan ilmu pengetahuan dengan cara yang betul seseorang itu akan melakukan dosa. Contohnya, seorang anak, yang dipelihara oleh seseorang yang terlibat dalam dosa dan setiap hari anak itu mendengar perbualan orang yang memeliharanya itu berkata bahawa tanpa menipu kita tidak boleh hidup di dunia ini, maka dalam otak anak itu telah terakam kata-kata yang menyatakan bahawa tanpa menipu pada zaman ini kita tidak akan berjaya. Saya ingin memberitahu di sini bahawa orang-orang Jemaat yang mendapat suaka politik, dalam pemikiran mereka umumnya mereka menyatakan, walaupun mereka memberikan keterangan dengan panjang lebar atau keterangan yang ringkas, pihak yang menguruskan suaka politik kami, selalunya tidak meluluskan pemohonan kes kami. Sedangkan saya telah beberapa kali nyatakan bahawa jika memberikan keterangan yang ringkas dan berkata dengan jujur, maka kes mereka itu segera diluluskan oleh pihak yang menguruskan kes tersebut. Banyak contoh-contoh yang saya perolehi, ramai yang memberitahu kepada saya bahawa mereka memberikan keterangan yang ringkas dan jujur maka dalam beberapa hari sahaja permohonan mereka diluluskan. Ingin saya beritahu di sini bahawa orang-orang ini, mereka kurang bersabar. Jika diperhatikan mereka yang hidup dalam suaka politik mereka sentiasa dalam ketakutan dan banyak kerisauan yang dihadapi. Anak-anak mereka tidak dapat pergi ke sekolah, menyebabkan mereka merasa bosan begitu juga banyak masalah-masalah yang lain. Disebabkan masalah yang dihadapi oleh mereka itulah maka kes mereka diluluskan oleh pihak yang menguruskan mereka. Oleh itu, sentiasalah berkata dengan jujur dan hendaklah bertakwa kepada Allah Taala. Jika anda menceritakan perkara yang dusta di hadapan anak-anak, antara anda dengan pihak hakim yang menguruskan terhadap permohonan anda untuk mendapatkan suaka politik, maka pasti anak-anak akan beranggapan bahawa berkata dusta bukan suatu dosa. Selanjutnya ia menyatakan jika tidak berdusta dihadapan hakim pasti kes kita tidak akan diluluskan atau kita tidak akan mendapat faedahnya. Dengan membuat demikian maka timbul dalam pemikiran anak itu bahawa pada masa kini, masih adakah orang yang baik yang mahu berkata benar? Maka semua percakapan yang dusta itu terakam dalam pemikiran anak-anak dan menurut pengetahuan anak-anak itu berkata dusta bukan perbuatan yang buruk dan natijahnya apa yang akan timbul? Yang pastinya, apabila anak-anak itu setelah dewasa, apabila ada kesempatan, anak-anak itu akan berkata dusta. Keseimbangan kekuatan otak segera membuat keputusan, kerana kehidupannya dalam keadaan bahaya maka perlu untuk berkata dusta, kerana dia beranggapan hal itu tidak membawa apa-apa kesan terhadap dirinya. Begitu juga tentang ghibat. Sekiranya anak-anak melihat disekelilinginya orang-orang suka berghibat maka apabila anak-anak itu dewasa, jika dia menghadapi masalah seperti itu dan dia beranggapan jika aku berghibat maka aku akan mendapat faedahnya, kekuatan otaknya menyatakan bahawa disekelilinginya orang-orang suka berghibat, maka kalau berghibat tidak akan membawa apa-apa kesan. Orang yang seperti ini beranggapan memang ia suatu dosa tetapi bukannya dosa yang besar. Pada khutbah yang lalu saya ada menerangkan akan perkara ini. Untuk meningkatkan amalan yang baik terdapat banyak rintangan kerana seseorang itu beranggapan bahawa sebahagian dosa ada yang besar dan sebahagian lagi adalah dosa kecil, kerana itu mereka sanggup melakukan perbuatan tersebut. Dan jika seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan dosa maka sulit bagi diri orang itu untuk meninggalkannya. Sebenarnya otak manusia memiliki kekuatan tetapi disebabkan maklumat melalui persekitarannya yang diperolehi tidak betul maka perbuatan dosa yang dia lakukan, dia tidak dapat mengusainya. Seperti satu bebanan yang ingin diangkatnya, seperti yang telah diberikan contoh sebelum ini, jika suatu benda yang ingin diangkat, bebanannya sangat berat maka sudah tentu orang itu tidak mampu untuk mengangkatnya, tetapi jika dalam otaknya memberitahu bahawa dia mampu mengangkat benda itu maka dia dengan mudahnya dapat mengangkat benda tersebut. Begitu juga cara untuk menghapuskan dosa-dosa. Seseorang insan memiliki kekuatan untuk menghapuskan dosa tetapi apabila suatu perbuatan dosa berada di hadapannya, lalu dia berkata, ini suatu dosa yang kecil, apalah kesannya jika berlaku terhadap diriku? Selagi otak tidak diberikan maklumat yang betul, sedangkan  dengan menghindari satu dosa akan mendapat banyak faedahnya, jadi untuk menghapuskan perbuatan dosa, dalam diri seseorang, ia tidak mempunyai kekuatan. Deria rasanya mati atau boleh dikatakan kekuatan iradahnya telah terhapus, maka perbuatan dosa pun berlaku. Oleh itu, untuk meningkatkan amalan yang baik memerlukan tiga kekuatan.
Seseorang itu perlu memiliki kekuatan iradah, memerlukan ilmu pengetahuan dan harus menciptakan kekuatan amalan dalam dirinya. Dan harus ingat, kerana dengan adanya ilmu pengetahuan maka kekuatan iradah pun turut meningkat atau seseorang itu sudah bersedia untuk melakukan amalan baik tersebut. Huraiannya ialah, untuk meningkatkan amalan baik ada tiga perkara yang diperlukan oleh kita. Pertama, kekuatan iradah iaitu seseorang itu mampu melakukan tugas-tugas yang besar. Dengan ilmu pengetahuan kekuatan iradah pun turut memiliki tanggungjawab, iaitu seseorang itu dapat membezakan perbuatan mana yang salah dan mana yang betul. Dan perbuatan yang betul selalunya mendapat pertolongan dan ia harus menyempurnakan amalan tersebut. Jangan membiarkan kesempatan untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kekuatan amalan yang ketiga, iaitu organ yang mengikuti iradah kita, bukannya iradah yang buruk tetapi iradah yang baik dan perintah daripada iradah yang baik itu jangan sekali-kali diingkari.
Semua perkara yang disebutkan tadi adalah supaya dosa dapat dikeluarkan dari dalam diri kita, ini yang menjadi asasnya, iaitu melalui amalan yang baik. Kita harus memberikan kuasa kepada kekuatan iradah, supaya perintah kekuatan iradah itu tetap berdiri kukuh dan jangan sampai tipu-muslihat mengatasi diri kita. Jangan memberikan kesempatan terhadapa dosa kecil ataupun besar mengatasi diri kita. Dengan ilmu pengetahuan yang benar dapat memelihara diri kita daripada perbuatan yang sia-sia. Seperti yang telah diberikan contoh di atas, iaitu deria rasa boleh mati jika dosa kecil dan besar meliputi diri seorang insan dan kesempatan untuk meningkatkan amalan baik akan terlepas. Dan kadang-kadang boleh juga berlaku, disebabkan tidak memiliki ilmu pengetahuan maka kekuatan iradah tidak dapat membuat keputusan, iaitu apa yang harus dilakukan. Begitu juga apabila kekuatan amalan memperoleh keteguhan maka serendah manapun kekuatan iradah tersebut ia dapat menerimanya.
Hazrat Muslih Mau’ud radhiallaahu anhu bersabda: Di sini harus diingat bahawa ada dua kelemahan dalam kekuatan amalan, iaitu hakiki dan bukan hakiki. Yang bukan hakiki, ia memiliki kekuatan tetapi disebabkan sudah terbiasa dengan adat atau kebiasaan yang lama menyebabkan ia menjadi berkarat. Dan hakiki pula ialah disebabkan sudah lama tidak digunakan maka ia seperti benda yang sudah mati dan memerlukan pertolongan daripada luar. Yang bukan hakiki, misalnya, seseorang itu mempunyai kekuatan untuk mengangkat sesuatu benda tetapi kerana bukan kebiasaannya mengangkat bebanan seperti itu, maka orang itu merasa terperanjat dan ketakutan. Tetapi jika orang itu diberikan sedikit dorongan, pasti dia mampu mengangkat bebanan tersebut dan orang itu pasti berjaya melakukannya. Dan misal bagi hakiki pula disebabkan seseorang itu telah lama tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan maka ia tidak memiliki kekuatan, sedangkan berat bebanan itu cuma 10 atau 20 kilogram sahaja. Maka orang yang seperti ini memerlukan pertolongan. Begitu juga untuk meningkatkan kekuatan iradah dan kekuatan amalan harus ada caranya. Oleh itu, jika kekuatan tidak dimiliki maka perlu mendapatkan sumber daripada luar supaya pekerjaan itu menjadi sempurna. Begitu juga untuk meningkatkan amalan dan setiap orang itu memerlukan pelbagai rawatan. Untuk satu penyakit ubatnya bukan untuk semua orang. Sebahagian memerlukan kekuatan iradah, sebahagian yang lain memerlukan kekuatan amalan dan sebahagian yang lain disebabkan bebanan terlalu banyak, yang ia tidak mampu mengangkatnya, maka seseorang itu memerlukan pertolongan dari luar. [Diambil dari Khutbah Mahmood Jilid 17, Halaman 441, Khutbah 10 Julai 1936, Cetakan Rabwah]
Pada masa kini kita harus memperlihatkan jati diri, Jemaat harus mempamerkan jati dirinya dan badan-badan dalam organisasi pun harus memperlihatkan jati diri. Oleh itu, kita harus memberikan tawajjuh untuk meningkatkan amalan baik, harus ciptakan suasana seperti itu, perlu memperkukuhkan kekuatan iradah kita, begitu juga kekuatan amalan supaya kita dapat menyempurnakan tujuan kedatangan Hazrat Masih Mau’ud alaihissalam ke dunia.
Dan setiap sifat murni, seperti mana Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita, segala karat yang melekatkan dalam diri kita hendaklah dihapuskan. Insya Allah huraian selanjutnya akan disampaikan pada masa akan datang. Akhir sekali, saya akan sampaikan sabda Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam di hadapan anda semua. Beliau bersabda: Jika menginginkan pembaikan daripada Allah Taala, haruslah mengorbankan kekuatan dalam diri kita, inilah caranya sebuah keimanan itu. [Malfuzat Jilid 1, Halaman 92, Edisi 2003, Cetakan Rabwah]
Oleh itu, jika menginginkan pembaikan, haruslah melalui kekuatan iradah dan berdoa. Berikan pengorbanan atas kekuatan itu. Apabila kekuatan iradah dan kekuatan amalan memiliki kedudukan tertinggi, itulah yang disebutkan sebuah keimanan. Dan setiap pekerjaan yang ia lakukan adalah dengan keredhaan Allah Taala. Keredhaan daripada-Nya harus diberikan tawajjuh sepenuhnya. Kemudian beliau bersabda lagi, anda hanya perlihatkan teladan dalam amalan dan amalan itu begitu bersinarnya sehingga orang lain dapat menerimanya. [Malfuzat Jilid 1, Halaman 116, Edisi 2003, Cetakan Rabwah]
Kerana selagi amalan itu tidak bersinar maka tiada sesiapa yang akan menerimanya. Selagi dalaman kamu keadaannya tidak bersih dan tidak bersinar maka tiada sesiapa yang akan membelinya. Selagi diri anda tidak mencapai akhlak tertinggi maka anda tidak akan sampai ke puncaknya. Oleh itu, untuk memperbaiki amalan perlu bekerja keras dan perlu berkesinambungan supaya setiap orang Ahmadi yang mengakui dirinya Ahmadi dapat menyempurnakan maksud tersebut. Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam menginginkan setiap di antara kita menjadi Muslim yang hakiki. Semoga Allah Taala menganugerahkan taufik kepada kita semua.
Setelah solat nanti saya akan mengadakan solat jenazah ghaib. Seorang yang bernama Mukkaram Master Masyrik Ali Sahib M.A. dari Kolkata, India. Pada 3 Januari 2014 dalam usia 80 tahun, beliau telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada tahun lalu lagi beliau telah sakit, beliau juga telah dibawa ke Jepun untuk mendapatkan rawatan, di sana beliau mulai sembuh dari penyakitnya. Dan pada ketika ini, beliau tinggal bersama anak perempuannya di Qadian. Pada tahun 1965 beliau telah baiat masuk ke dalam Jemaat ini, sejak daripada itu hingga akhir hidup beliau, beliau sibuk dengan Dawat Illallah. Selama 48 tahun beliau berkhidmat dengan Jemaat ini. Selama itu, beliau telah memegang jawatan sebagai Seketeri Tabligh, Qaid Khuddamul Ahmadiyyah, Nazim Ansarullah bahagian Banggal, Naib Amir dan Amir di Kolkata. Kemudian dalam tempoh yang lama beliau mendapat taufik menjadi Amir di daerah Banggal dan Assam. Begitu juga beliau menjadi ketua untuk pertablighan di Nepal dan ahli dalam Anjuman Waqfe Jadid di Qadian. Beliau juga menerbitkan risalah ‘Al Busra’ dalam bahasa Banggali dan beliau sendiri yang mengirimkan kepada anggota Jemaat. Mukkaram Nazir Sahib A’la Qadian, Inaam Khauri Sahib berkata, saya pernah bersama-sama beliau pergi ke Banggal dan Assam, walaupun dalam keadaan yang merbahaya beliau masih menyampaikan pidato ketika acara Jalsa Salana. Sebanyak 3 kali saya bersama beliau keluar dan tanpa merasa takut, hanya Allah Taala yang melindungi kami ketika itu. Kenderaan dan peralatan yang lain dirosakkan oleh para penentang tetapi kami dipelihara oleh Allah Taala. Beliau tanpa rasa takut, di setiap tempat yang merbahaya beliau lalui. Setiap perjalanan beliau mendapat pertolongan daripada Allah Taala yang menjadi tanda bagi dirinya. Berdirinya Jemaat di Banggal dan Assam adalah semasa di zaman beliau. Beliau seorang yang baik hati, bertakwa dan mempunyai sifat seperti Darwish. Beliau seorang Musi, jenazah beliau dikebumikan di Bahisyti Maqbarah. Beliau meninggalkan 3 anak perempuan dan 2 lelaki. Seorang anak lelaki beliau iaitu Hasmatullah Sahib yang selalu membaca nazam ketika Jalsa Salana, pastinya anggota Jemaat mengenalinya. Beliau juga membaca nazam di M.T.A. Semoga Allah Taala meninggikan darjat Almarhum dan semoga Allah memberikan taufik kepada anak-anaknya berjalan di atas langkah kebaikan.
—————————-<<<>>>—————————-
Penterjemah
Abdul Latief Ahmad
Kota Kinabalu, Sabah
18 April 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *