Uncategorized

Respon-Kesesatan Tarikat Ahmadiyah Qadiani 1/2

Inilah keterang bertulis dalam Video Fitnah “Kesesatan Tarikat Ahmadiyah (Qadiani) 1/2”

wakchanglun | February 23, 2009 | 10 likes, 3 dislikes
Qadiyanisme adalah sebuah gerakan yang muncul pada tahun 1900 M, yang dibidani oleh penjajah Inggris di benua India dengan tujuan merusak dan menjatuhkan umat Islam dari segi ajarannya sendiri, khususnya dari segi JIHAD, sehingga mereka tidak menghadapi penjajah dengan mengatasnamakan Islam. Corong gerakan ini adalah majalah Religion yang diterbitkan dalam bahasa Inggris.

Sejarah Berdiri dan Tokoh-tokohnya.
Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiyani (1839-1908) M, adalah pelaksana utama bagi terwujudnya Qadiyanisme. Tokoh ini mempunyai kaitan erat dengan sebuah keluarga yang terkenal sebagai pengkhianat terhadap agama dan negara.

Tokoh ini dikenal dikalangan para pengikutnya dengan perawakan kerempeng, sering sakit-sakitan, dan pecandu narkotik. Mirza Ghulam Ahmad menulis buku lebih dari 50 judul, brosur-brosur, dan makalah-makalah. Diantara bukunya yang terpenting ialah Izalatul Auham (menghilangkan prasangka), ijaz Ahmady (mujizat Ahmadiyah), Barahin Ahmadiyah (bukti-bukti Ahmadiyah), Anwarul Islam (cahaya Islam), ijazul Masih (mujizat Almasih), At-tabligh (tabligh), dan Tajaliyat Ilahiyah (bukti-bukti ketuhanan).

Para Khalifah dan Tokoh Qadiyanisme
– Nuruddin: orang-orang Inggris meletakkan mahkota khilafah di atas kepalanya, kemudian diikuti oleh para pendukungnya. Diantara karya tulisnya ialah Fashlul Khitab. Dialah khalifah pertama.
– Muhammad Ali (bukan petinju dunia itu lho): Amir Qadiyanisme Lahore. Tokoh ini menjadi otak Qadiyanisme dan mata-mata penjajah, yang bekerja pada sebuah majalah propaganda Qadiyanisme. Ia telah mengeluarkan sebuah terjemahan Al-Quran yang diselewengkan dalam bahasa Inggris. Diantara karya-karya tulisnya ialah: Haqiqatul Ikhtilaf (hakikat perselisihan), dan Annubuwah fil Islam (kenabian dalam Islam).- Muhammad Shadiq: Mufti Qadiyanisme. Karangannya antara lain: Khadimu Khatamun Nabiyyin (khadam nabi terakhir).

– Basyir Ahmad bin Ghulam. Diantara karya-karyanya ialah: Siratul Mahdi (sejarah hidup almahdi), dan kalimatul fashl (kata pemisah).
– Muhammad Ahmad bin Ghulam sebagai khalifah ke dua. Diantara karya-karya tulisannya ialah: Anwarul Khilafah (cahaya khilafah), tuhfatul muluk (persembahan para raja), dan hakikatun nubuwah (hakikat kenabian).

Pemikiran dan Doktrin-doktrinnya.
Diyakininya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah al-masih yang dijanjikan. Diyakininya bahwa Allah itu berpuasa, shalat, tidur, bangun menulis dan membuat tanda tangan, bersalah dan berkumpul. (Maha Suci Allah dari segala sifat-sifat seperti itu)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
PENJELASAN dan PENCERAHAN
Ahmadiyah atau panggilan orang awam QADIANI, sebenarnya bermula pada tahun 1889. Tetapi ia tidak dibidani oleh penjajah Inggeris, sebenarnya ia adalah atas perintah Allah Ta’ala. http://barahinahmadi.blogspot.com/2009/12/perintah-untuk-mengambil-baiat.html. Dan bukan untuk menjatuhkan Islam, tetapi untuk mengembalikan sinar Islam yang seolah-olah mahu jatuh disebabkan serangan penentang Islam dan juga oleh perbuatan umat Islam itu sendiri.
Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tahun 1835 (bukan 1839) dan wafat pada tahun 1908. Di mana kenyataan bahawa Mirza Ghulam Ahmad seorang pencandu narkotik? Inilah fitnah dari ulama. Apalagi dikatakan sebagai pengkhianat agama dan negara, sedangkan dalam mana-mana perdebatan dengan bukan Islam, Mirza Ghulam Ahmad banyak mencabar pengikut-pengikut agama lain, Arya Samaj, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain untuk membuktikan kebenaran ajaran mereka. Dan orang Islam sendiri merasa senang jika Mirza Ghulam Ahmad yang menjadi wakil dari pihak Islam.
Mirza Ghulam Ahmad telah menulis lebih daripada 80 buah buku (bukan 50).
Di mana ada kenyataan bahawa Nuruddin diangkat sebagai Khalifah oleh orang Inggeris.
(Muhammad Ahmad bin Ghulam sebagai khalifah ke dua) Sebenarnya bukan Muhammad Ahmad tetapi Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad adalah Khalifah yang kedua.
Pemikiran dan Doktrin-doktrinnya.
Diyakininya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah al-masih yang dijanjikan. Diyakininya bahwa Allah itu berpuasa, shalat, tidur, bangun menulis dan membuat tanda tangan, bersalah dan berkumpul. (Maha Suci Allah dari segala sifat-sifat seperti itu).
Benarkah pemikiran atau doktrin ini adalah kepunyaan Mirza Ghulam Ahmad? Semuanya FITNAH, FITNAH, FITNAH dan FITNAH semata-mata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *