Uncategorized

Ringkasan Khutbah – 15 Mei 2015

Ringkasan Khutbah Huzur 15 Mei 2015

Dengan merujuk kepada tindakan kerajaan Punjab Pakistan yang mengharamkan penyebaran akhbar-akhbar dan buku-buku Hazrat Maseeh Mau’ud, huzur berkata:-
“Orang menulis surat kepada saya, menghantar faks dan sebagainya kepada saya menzahirkan kerisauan mereka. Kita harus ingat bahawa ini semua bukanlah perkara baru. Semenjak jemaat Ahmadiyah berdiri, perkara seperti ini terus menerus berlaku. Sekarang berlaku dan akan datang juga tetap berlaku. Tindakan mereka itu tidak pernah memberi kerugian kepada jemaat pada masa dahulu dan tidak juga masa akan datang. Tetapi, seperti selalu yang terjadi bahawa tindakan para penentang ini hanya akan membakar semangat keimanan kita dan kecintaan terhadap Hazrat Maseeh Mau’ud”.

Jika perhatian kita ke arah membaca buku-buku Hazrat Maseeh Mau’ud adalah kurang, maka seharusnya ia meningkat sekarang ini. Allah Ta’ala telah mengutus Hazrat Maseeh Mau’ud dengan khazanah ilmu dan makrifat, janji kemenangan juga diberikan. Kita sentiasa melihat bahawa selepas suatu halangan yang besar, jemaat akan meningkat secara luar biasa. Semakin kita ditekan, kita akan semakin menonjol keluar dengan kurnia Allah Ta’ala. InsyaAllah selepas ini juga akan ada manfaat. Sebab itu jangan merasa risau yang keterlaluan. Suatu masa dulu ketika ada halangan tidak boleh membuat penyebaran, sekarang ini dengan kurnia Allah Ta’ala, khazanah ilmu dan makrifat telah begitu menyebar hanya melalui satu butang sahaja. Jadi, tugas kita ialah berusaha untuk mengambil manfaat daripada ilmu kalam buku-buku Hazrat Maseeh Mau’ud ini.

Kemudian huzur menceritakan tentang keagungan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam berdasarkan tulisan-tulisan Hazrat Maseeh Mau’ud. Beliau berkata: “Salawat dan salam ke atas Hazrat Saiyidur Rusul Muhammad Mustafa sallallaahu alaihi wasallam dan atas keluarga dan atas sahabat-sahabat yang mana Allah Ta’ala telah memperjalankan mereka di atas landasan yang benar ketika keadaan penuh dengan kegelapan. Dia seorang murabbi yang telah membawa kembali umatnya ke jalan yang benar dari keadaan akhlak yang telah dilupakan. Dia seorang muhsin dan yang telah melepaskan umatnya dari ikatan syirik dan berhala-berhala. Dia cahaya yang telah menerangi dunia dengan sinaran ketauhidan. Dia karim dan tanda keramat kerana telah memberikan air kehidupan kepada orang yang mati. Dia rahim dan penyayang kerana sanggup bersedih dan menahan kesakitan untuk umatnya”.
Berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, Hazrat Maseeh Mau’ud berkata:- “Atas Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, begitu sempurna penjelasan tentang akhlak baginda. Dalam keadaan susah dan juga dalam keadaan menang. Dalam kedua-dua keadaan itu akhlak Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam sangat cemerlang. Seorang yang baik, zuhud, sederhana, berani, cinta kepada Ilahi, ringkasnya semua akhlak fadilah yang Allah Ta’ala kurniakan kepada baginda sangat luar biasa dan tidak ada serupanya pada sejak dahulu dan juga akan datang”.

Kemudian Hazrat Maseeh Mau’ud berkata lagi:- “Orang itu, yang dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya, dan dengan kekuatan rohani dan kesucian laksana lautan telah memperlihatkan contoh sempurna ilmu, amalan, kebenaran dan keteguhan, dan dikatakan sebagai insan kamil, dia itulah nabi yang sempurna, yang datang dengan berkat yang sempurna, Mubarak nabi itu, Hazrat Khatamul Anbiya, Imamul Asfia, Khatamul Mursalin, Fakhrun Nabiyyin, Muhammad sallallaahu alaihi wasallam”.

Kemudian, dengan menyentuh beberapa kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, Hazrat Maseeh Mau’ud berkata:- “Tuhan telah mengutus kepada kita seorang rasul yang mulia, sempurna dalm segala urusan kebaikan, khatim bagi semua rasul-rasul dan nabi-nabi. Wahai Allah! Sehingga ke hari perhitungan, dan sehingga selama-lamanya, kirimkanlah salawat dan salam ke atas baginda sallallaahu alaihi wasallam, begitu juga atas keluarga baginda, atas tahirin, tayyibin, dan atas para sahabat-sahabat yang mulia yang menolong baginda”.

Kemudian beliau berkata lagi:- “Orang yang keluar sedikit sahaja dari mengikuti ajaran Al-Quran, mereka telah keluar dari lingkungan keimanan, dan jika ada orang yang sedikit sahaja meninggalkan perintah-perintah baginda, maka mereka itu akan tergelincir ke dalam lembah kebinasaan”.

Kemudian berkata lagi:- “Untuk manusia di atas muka bumi ini, tidak ada lagi kitab selain Al-Quran, dan tidak ada lagi pemberi syafaat selain Muhammad Rasul Allah sallallaahu alaihi wasallam. Jadi, berusahalah menjalin hubungan kecintaan yang suci dengan baginda, dan jangan lebihkan sesiapa di kalangan manusia supaya kamu ditulis sebagai orang yang mendapat keselamatan di atas langit. Di bawah kolong langit, tidak ada rasul yang akan melebihi darjat baginda dan tidak ada kitab yang lebih mulia selain Al-Quran. Allah tidak mahu sesiapa hidup selama-lamanya, tetapi nabi terpilih ini akan kekal hidup selamanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *