Uncategorized

Ringkasan Khutbah – 16 Januari 2015

Petikan-petikan dari khutbah Huzur:-
Allah Ta’ala berfirman di dalam Al-Quran “Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bersalawat untuk nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah untuknya dan sampaikanlah salam keselamatan kepadanya”. (Al-Ahzab:57)
Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Ta’ala menurunkan begitu banyak berkat ke atas nabi-Nya. Para malaikat Tuhan juga berdoa untuknya dan memohon rahmat untuknya. Jika ini yang berlaku, sudah pasti segala usaha dan perancangan para musuh tidak akan berhasil memberikan kerugian ke atas nabi Muhammad sallallaahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan hasil daripada matlamat pengutusan baginda, semuanya bergantung kepada kurnia Allah Ta’ala semata-mata. Penentang-penentang baginda tidak pernah berhasil sebelumnya dan tidak juga akan berhasil pada masa sekarang. Ini adalah keputusan daripada Allah Ta’ala. Justeru itu, dalam menunaikan tanggungjawab, kita hendaklah banyak bersalawat ke atas baginda yang sangat dikasihi, yang sempurna, dan nabi yang terakhir itu.
Keberhasilah itu akan dapat diperolehi dengan sempurna dengan cara banyak bersalawat ke atas baginda. Alangkah baiknya jika orang dunia dapat memahami bahawa ajaran agama yang hakiki tentang kasih sayang dan kecintaan dapat mempercepatkan dunia dipandu ke arah agama yang hakiki.
Allah Ta’ala berfirman di dalam Al-Quran “Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bersalawat untuk nabi”. Satu hal yang asas bahawa segala gerakan penentangan ini tidak akan memberi apa-apa kesan ke atas kedudukan Nabi Muhammad sallallaahu alaihi wasallam. Tugas kita ialah memperhatikan bahawa kejahilan yang dipersembahkan kepada kita jangan dijawab dengan kejahilan, sebaliknya banyakkan bersalawat ke atas baginda.
Pertama kali selepas kejadian seperti ini, pelbagai media di dunia telah bertanya kepada Jemaat Ahmadiyah berkenaan dengan respon dan pendirian kita. Banyak siaran-siaran TV di seluruh dunia dan juga akhbar-akhbar telah menjelaskan pendirian jemaat, dengan ini jutaan orang telah dapat mendengar pendirian dari agama yang hakiki dan juga ajarannya.
Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam bersabda bahawa pada hari kiamat, orang yang paling dekat dengan aku ialah mereka yang paling banyak bersalawat ke atasku.
Hazrat Maseeh Mau’ud alaihissalam bersabda mengenai salawat bahawa salawat tidak diberikan kepada mana-mana nabi sebagai tanda keagungan mereka. Dalam ruh baginda sallallaahu alaihi wasallam penuh dengan kebenaran dan kesetiaan. Amalan-amalan baginda sallallaahu alaihi wasallam sangat disukai pada pandangan Tuhan sehingga Allah Ta’ala telah memberikan perintah bahawa pada masa akan datang, bersalawat telah dijadikan sebagai tanda kesyukuran.
Salawat adalah sarana yang sangat berkesan untuk mencapai istiqomah, sebab itu bersalawatlah sebanyak-banyaknya, tetapi bukan seperti adat atau kebiasaan yang lain, malah ia hendaklah dilakukan dengan meletakkan kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, untuk kemajuan darjat dan kedudukan baginda, dan juga untuk kejayaan baginda sallallaahu alaihi wasallam. Hasilnya nanti adalah kamu akan mendapat buah pengabulan doa-doa yang lazat dan nyaman.
Salawat hendaklah dibaca atas tujuan ini iaitu semoga Allah Ta’ala menurunkan berkat yang sempurna ke atas Nabi yang Mulia Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam dan baginda menjadi sumber berkat-berkat ke atas sekalian alam, dan semoga kemuliaan dan keagungan baginda sallallaahu alaini wasallam akan muncul di dunia dan juga di akhirat. Semua ini hendaklah dilakukan dengan penuh perhatian.
Dengan kurnia Allah Ta’ala, di kalangan kita ramai yang membaca salawat dengan penuh perasaan dan Allah Ta’ala juga telah memperlihatkan kurnia-Nya. Doakan juga semoga orang yang membaca salawat di dalam Jemaat Ahmadiyah ini semakin meningkat yang manfaatnya juga untuk kemajuan jemaat.
Hazrat Muslih Mau’ud berkata bahawa apabila kita membaca salawat, maka hasilnya ialah darjat Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam akan meningkat. Pertama sekali Allah Ta’ala akan memberikan berkat ke atas Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam, kemudian melalui baginda pula kita mendapat bahagian daripada berkat itu.
Semoga Allah Ta’ala memberi kita semua taufik untuk bersalawat dengan cara yang hakiki.
(Roznamah Alfazl, 20 Januari 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *