Uncategorized

Siapa Itu Muslim? Jangan Mudah Menuduh Kafir


Allah Ta’ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 95 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berjihad di jalan Allah, maka selidikilah sebaik-baiknya dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang memberi salam kepadamu, ‘engkau bukan mukmin’.
Satu arah Al-Quran mengajarkan seperti ini tetapi dalam arah yang lain ulama pula mengeluarkan fatwa kufur/kafir dan sebagainya. Cuba selidik dan renungkan dengan mendalam adakah ulama ini tidak melakukan perkara yang jelas bertentangan dengan Al-Quran?
Sejak bila pula ulama diberi kuasa untuk melabelkan seseorang yang memberi salam sebagai kafir? Selanjutnya Al-Quran menegaskan lagi perkara ini dalam surah Al-Hujurat ayat 15, “Orang-orang Arab gurun berkata, ‘kami telah beriman’. Katakanlah, ‘kamu belum beriman; akan tetapi hendaknya kamu berkata, kami telah menyerahkan diri (Muslim), kerana iman belum masuk ke dalam hati kamu. Tetapi, jika kamu mentaati Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak mengurangi sesuatu dari amal-amalmu. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Ayat ini menerangkan keadaan orang Arab Badwi bahawa iman belum masuk ke dalam hati mereka. Walaubagaimanapun Allah Ta’ala memberi mereka peluang bahawa kamu boleh mengatakan diri kamu sebagai Muslim. Jadi, bagaimana seorang ulama hari ini begitu berani untuk mengatakan KAFIR terhadap orang yang menganggap dirinya sebagai Muslim sedangkan Allah Ta’ala dalam ayat ini menjelaskan bahawa walaupun tidak Mukmin, namun kamu masih boleh mengatakan diri kamu sebagai Muslim.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam bersabda “Apabila ada seorang Muslim mengatakan kepada saudaranya yang Muslim sebagai KAFIR sedangkan tidak demikian, maka kekafiran itu kembali kepadanya.” (Abu Daud Kitabus Sunnah).
Berkenaan dengan ini Hazrat Imam Mahdi alaihissalam menulis:-
“Siapa yang tidak tahu perkara ini bahawa mengatakan seseorang Muslim yang sama kiblat sebagai kafir adalah satu perkara yang sangat menyedihkan. Apalagi orang Muslim itu berkali-kali menyatakan dirinya dalam penulisan dan dalam ceramah-ceramah bahawa mereka itu Muslim dan beriman kepada Allah, beriman kepada Malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari Kiamat dan beriman kepada Takdir Allah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan bukan setakat itu sahaja, malah ajaran-ajaran Islam yang lain seperti teratur dalam mengerjakan puasa dan solat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam. Adakah melabelkan KAFIR dan DAJJAL terhadap orang Muslim seperti itu merupakan pekerjaan orang-orang yang bertakwa dan mempunyai akhlak yang baik dan jauh daripada buruk sangka? (Ainah Kamalat Islam)
Jemaat Ahmadiyah juga dituduh melabelkan orang yang tidak menerima Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai KAFIR. Tuduhan ini sangat berat sekali dan perlu dijelaskan bahawa Jemaat Ahmadiyah tidak pernah mengatakan orang lain sebagai kafir atau terkeluar daripada Islam. Kecuali jika ada yang menuduh Jemaat Ahmadiyah sebagai kafir, maka istilah kafir itu sendiri mereka dapatkan sesuai dengan hadis di atas.
Ini adalah masalah syariat bahawa orang yang membuat tuduhan kafir akhirnya dia sendiri yang kafir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *