• islahdeen
    Uncategorized

    Inovasi Yang Memudaratkan Dalam Agama

    Antara isi khutbah kali ini ialah seperti berikut:- Dalam keburukan-keburukan yang menelan diri manusia yang tidak dapat disedari ialah syirik. Orang Islam memang tidak mengerjakan syirik yang zahir, tetapi mereka tenggelam dalam syirik yang tersembunyi. Kewajipan seorang Ahmadi ialah membuat perubahan dalam amalan. Jadikan ibadat kita memperlihatkan tentang ketauhidan Ilahi dan juga dalam amalan harian kita. Jika hanya tertumpu pada satu-satu amalan zikir dan wirid lalu mengabaikan apa yang fardu, itu juga satu cara yang tidak betul. Dalam masyarakat seperti ini, setiap Ahmadi hendaklah berjihad menghindari bid’ah-bid’ah. Hendaklah diingat sentiasa bahawa setiap pekerjaan walaupun dianggap sekadar untuk berseronok, sekiranya asas amalan itu syirik dan mendatangkan kerugian, Ahmadi harus menjauhinya. Di…