• islahdeen zakat
  Uncategorized

  Zakat

  Allah Ta’ala berfirman di dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang terjemahannya: “Ambillah sedekah dari harta mereka agar engkau dapat membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka; sesungguhnya doa engkau adalah sumber ketenteraman bagi mereka. Dan, Allah itu Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. Rasulullahsawbersabda:- “Orang yang telah diberikan oleh Allah Ta’ala harta kemudian tidak membayar Zakat, maka pada hari kiamat hartanya akan membentuk ular yang sangat berbisa yang akan menjadi belenggu pada lehernya. Kemudian ular itu akan menangkapnya dengan taring dan berkata: akulah hartamu, akulah simpananmu”. (Bukhari Kitabuz Zakat) Hazrat Imam Mahdi, Hazrat Maseeh Mau’udas berkata:- “Zakat itu muncul dari kata tazkiyah. Sucikan harta kamu dan daripadanya berikan Zakat.…

 • islahdeen solat
  Uncategorized

  Solat Mencegah Perbuatan Keji & Mungkar

  Sesungguhnya solat boleh mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. (Al-Ankabut:46)   Rasulullah saw bersabda: “Dapatkah kamu bayangkan sekiranya di hadapan pintu rumah seseorang ada sungai mengalir dan dia mandi di dalam sungai itu lima kali sehari, adakah masih kotoran melekat pada badannya? Para sahabat berkata: Tidak ada lagi kotoranya ya Rasulullah!. Baginda saw bersabda: Inilah permisalan solat lima waktu. Ia menjadi sarana dosanya dimaafkan oleh Allah dan kelemahan-kelemahannya dijauhkan. (Bukhari Kitabul Mawaqiitus Sholaat, Baabus Sholaatul Khams Kaffarah Lil Khata) Hazrat Maseeh Mau’ud as berkata:- Letakkan kecintaan dan keagungan Allah Ta’ala dalam hati kamu, dan untuk itu tidak ada cara yang lebih baik selain daripada solat. Ini kerana puasa hanya datang…