• islahdeen zakat
    Uncategorized

    Zakat

    Allah Ta’ala berfirman di dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang terjemahannya: “Ambillah sedekah dari harta mereka agar engkau dapat membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka; sesungguhnya doa engkau adalah sumber ketenteraman bagi mereka. Dan, Allah itu Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. Rasulullahsawbersabda:- “Orang yang telah diberikan oleh Allah Ta’ala harta kemudian tidak membayar Zakat, maka pada hari kiamat hartanya akan membentuk ular yang sangat berbisa yang akan menjadi belenggu pada lehernya. Kemudian ular itu akan menangkapnya dengan taring dan berkata: akulah hartamu, akulah simpananmu”. (Bukhari Kitabuz Zakat) Hazrat Imam Mahdi, Hazrat Maseeh Mau’udas berkata:- “Zakat itu muncul dari kata tazkiyah. Sucikan harta kamu dan daripadanya berikan Zakat.…